Brytyjska strategia dla sektora ciepłownictwa i budynków cieszy, ale nie wszystkich

Phil Hurley, przewodniczący brytyjskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (HPA), odniósł się do niedawno przedstawionego w Wielkiej Brytanii projektu dokumentu „Heat and Buildings Strategy”. Po wielu opóźnieniach i długim oczekiwaniu dokument jest dostępny do konsultacji. Jak zauważa, zdanie na temat „rozwodnionej” strategii jest podzielone, ale może dać impuls do rozwoju rynku pomp ciepła w Wielkiej Brytanii. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy na stronie brytyjskiego rządu, strategia dla sektora ciepła i budynków “Heat and Buildings Strategy” określa rządowy plan znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) z 30 milionów brytyjskich domów i zakładów pracy w prosty, tani i ekologiczny sposób, przy jednoczesnym zapewnieniu, że transformacja pozostanie przystępna i sprawiedliwa dla gospodarstw domowych w całym kraju. Jak podkreśla, podobnie jak w przypadku przejścia Wielkiej Brytanii na elektromobilnośći, będzie to także stopniowa transformacja, które rozpocznie się od zachęcania konsumentów i obniżania kosztów instalacji nowych urządzeń.

Proces ogrzewania 30 milionów budynków odpowiada za około 25 proc. wszystkich emisji w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie problemu emisji zanieczyszczeń może nie tylko przynieść oszczędności na rachunkach za energię i poprawić jakość życia, ale może przyczynić się do stworzenia do 240 tys. miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników do 2035 roku, pobudzając ożywienie gospodarcze oraz wyrównując poziom życia w całym kraju.

Strategia dotycząca ciepła i budynków opiera się na zobowiązaniach podjętych w dokumencie "Clean growth: transforming heating", czyli brytyjskiej białej księdze dla dekarbonizacji sektora. Strategia ma na celu zapewnienie jasnego kierunku działań, określenie strategicznych decyzji, które należy podjąć w tym dziesięcioleciu oraz pokazanie, w jaki sposób Wielka Brytania planuje osiągnąć cele w zakresie emisji CO2 i pozostać na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Pojawiają się wątpliwości

Phil Hurley z HPA komentuje, że podzielona reakcja na temat strategii były do przewidzenia.

- Ci, którzy przyjmują względną perspektywę i biorą pod uwagę to, co było przed strategią, będą oczywiście postrzegać [strategię - red.] jako znaczący postęp, podczas gdy ci, którzy patrzą na szerszy, "absolutny" obraz, będą kwestionować, czy jest to wystarczające, aby osiągnąć poziom zerowy netto i stwierdzą, że nie jest – wyjaśnia.

Wskazuje, że potrzebne są te dwa podejścia. Stowarzyszenie Pomp Ciepła z zadowoleniem przyjęło dokument jako kluczowy kamień milowy, który pomoże wzmocnić rozwijający się rynek pomp ciepła. Strategia daje wyraźny znak, że pompy ciepła są obecnie preferowanym systemem grzewczym dla dekarbonizacji. Rząd wskazał, że cel 600 tys. instalacji pomp ciepła rocznie do 2028 roku jest minimalny, niezależnie od wszelkich przyszłych decyzji dotyczących wodoru.

Strategia ma „zaszczepić” w branży pewność, że era paliw kopalnych rzeczywiście dobiega końca. Regulacje są niezbędne do wzbudzenia tego zaufania, a zobowiązanie do stopniowego wycofania systemów paliw kopalnych w domach poza siecią, gdzie pompy ciepła są bardziej opłacalne, do 2026 roku będzie dużym impulsem dla rynku. 

W tym roku pojawiły się sygnały, że sprzedaż pomp ciepła może podwoić się w porównaniu z poprzednimi latami, a potwierdzenie, że 3-letni Program Modernizacji Kotłów o wartości 450 milionów funtów zostanie uruchomiony w kwietniu 2022 roku, jeszcze bardziej przyspieszy wzrost rynku.

Wcześniejsze konsultacje w sprawie programu, wcześniej nazwanego Clean Heat Grant, początkowo proponowały przyznanie bonów w wysokości 4 tys. funtów w okresie dwóch, a nie trzech lat, z mniejszą pulą środków finansowych w wysokości 100 milionów funtów w ciągu dwóch lat. Zgodnie z zaleceniami HPA, zwiększona pula finansowania będzie teraz obejmować bony w wysokości 5 tys. funtów na powietrzne pompy ciepła i 6 tys. funtów na pompy gruntowe.

Plan dotacji podważa cel wyznaczony przez samych Brytyjczyków

Program dofinansowania przewiduje wsparcie instalacji 90 tys. pomp ciepła w ciągu trzech lat - wielu ekspert skrytykowało rząd za to, że program podważa jego własny cel 600 tys. instalacji. Jednak w całej branży istnieje nadzieja, że niedobór środków finansowych zostanie rozwiązany poprzez inne programy, w tym: Energy Company Obligation 4, Social Housing Decarbonisation Fund, Public Sector Decarbonisation Fund, Green Heat Networks Fund, Home Upgrades Grant oraz Heat Pump Innovation Fund. Istnieją również wstępne propozycje dotyczące "mechanizmu rynkowego", który zobowiązywałby producentów kotłów do sprzedaży pewnej części pomp ciepła, aby wypełnić tę lukę. W najbliższych miesiącach będzie to przedmiotem kluczowej debaty i rozmów całej branży w Wielkiej Brytanii. 

Rząd określił również swoje ambicje dotyczące 30-krotnego zwiększenia liczby pomp ciepła produkowanych i sprzedawanych w Wielkiej Brytanii do 2028 r. w celu zwiększenia wskaźnika instalacji, wzrostu eksportu i stworzenia ponad 10 tys. miejsc pracy związanych z produkcją.

Ponadto strategia zakłada, że nowe domy mają być dostosowane do przyszłych rozwiązań ekologicznych od 2025 roku. Strategia potwierdziła, że „Standard Domów Przyszłości„ dla nowych domów zostanie wprowadzony do 2025 roku, z tymczasowymi normami podwyższającymi standardy, której mają wejść w życie w czerwcu 2022 roku. 

Redakcja: Patrycja Rapacka /Źródło: HPA/gov.uk/ Heat Pumps Today

Zobacz również