Brytyjski rynek małej energetyki wiatrowej i akcent polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mew

Podziel się

W Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku zostało zainstalowanych prawie 30 MW mocy w postaci małych elektrowni wiatrowych - o nie większej mocy znamionowej niż 100kW. Przewiduje się, że podobna moc zostanie oddana do użytku w 2013 roku. W porównaniu do rynku amerykańskiego, jako równie  dynamicznie rozwijającego się rynku małych elektrowni wiatrowych, wzrost ten był niemal dwukrotnie wyższy ( w USA zainstalowano 18MW w 2012). Jeśli przyrost mocy utrzyma się w 2013 roku na tym samym poziomie, to energia z małych elektrowni wiatrowych osiągnie wolumen 0,5 TWh, co stanowić będzie ok. 0,1% wygenerowanej energii w Wielkiej Brytanii. Sumarycznie funkcjonuje na Wyspach 25 tys. instalacji małej energetyki wiatrowej, z czego tylko 10% stanowią instalacje zintegrowane z budynkami, a 2% to turbiny o pionowej osi obrotu.

Mała energetyka wiatrowa w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do fotowoltaiki, rozwija się o rząd wielkości wolniej. Tylko w 2013 roku w ramach programu dopłat bezpośrednich (feed-in tariffs), przybyło ponad 1 800 MW mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych.

W przypadku średnich turbin wiatrowych o mocy do 500kW, w Wielkiej Brytanii nadal opóźniają się prace z oddaniem do użytku nowych mocy. Nowozelandzki Windflow z pewnym opóźnieniem wprowadza swoją nową turbinę o mocy 500 kW na brytyjski rynek. Natomiast nowy przedstawiciel średniej klasy turbin, Endurance Windpower, aktualnie instaluje pierwszą swoją turbinę NorWin o mocy 225 kW, która swoją drogą, jest pochodną konstrukcji DanWin z lat 80-tych ubiegłego wieku.

W Polsce, pomimo braku wsparcia dla małej energetyki wiatrowej, co roku przybywa kilkadziesiąt sztuk małych przydomowych turbin wiatrowych. Za zwyczaj są to turbiny o mocy 2-5 kW. Roczny przyrost mocy nie przekracza 0,1-0,5 MW, a sumaryczny wolumen energii wygenerowanej przez te źródła może osiągać rocznie ok. 1 GWh. Podobnie jak na rynku brytyjskim, dominują turbiny o poziomej osi obrotu, natomiast z uwagi na problemy z podłączeniem mikrowiatraków do sieci, energia wykorzystywana jest głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania odbiorników energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wraz z magazynami energii w postaci baterii akumulatorów.

Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)