Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin podpisał porozumienie z Agencją Rozwoju Regionalnego w celu nawiązania współpracy przy realizowaniu procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski. Chodzi o umożliwienie pracownikom sektora energetyczno-węglowego  – szczególnie tym którzy są zagrożeni utratą pracy – pozyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozszerzenie tych dotychczasowych. W ramach projektu powstaje Centrum Szkoleniowe OZE w Koninie, które z własnych środków finansuje ZE PAK.

Szkolenia prowadzone w Centrum będą przeznaczone w szczególności dla tych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE. Kiedy ruszą szkolenia?

Jak poinformował Piotr Woźny – Prezes Zarządu ZE PAK na swoim oficjalnym twittrze, na terenie Elektrowni Konin ruszyła już budowa Centrum Szkoleniowego OZE, w którym pracownicy ZE PAK będą mogli uzyskiwać kwalifikacje niezbędne do montażu, budowy i serwisowania instalacji PV. Szkolenia mają ruszyć już we wrześniu! Jak będą przebiegały?

Budowa Centrum Szkoleniowego OZE przy ZE PAK, źródło: twitter

Szkolenia dla instalatorów

W Centrum Szkoleniowym OZE będą szkoleni potencjalni instalatorzy systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą finalizowane uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uczestnicy szkoleń teoretycznych i praktycznych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych środków unijnych i krajowych wspierających zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obszarze OZE.

Jak będą przebiegały szkolenia?

Jak poinformował na twitterze Piotr Woźny, szczegółowy koncept kursu szkoleniowego jest jeszcze w opracowaniu, ale wygląda na to, że będzie to jeden dzień zajęć teoretycznych i dwa dni zajęć praktycznych, które będą kończyć się uzyskaniem uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Gdzie będą pracować instalatorzy po realizacji szkolenia?

Po realizacji szkolenia i otrzymaniu certyfikatu, pracownicy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii, w szeroko pojętej Grupie Kapitałowej. Jedną z możliwości będzie montaż instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych w sieci Cyfrowego Polsatu i Plusa pod marką ESOLEO.

Źródło: ZE PAK, Piotr Woźny – twitter
Źródło zdjęcia głównego: ZE PAK

Redakcja GLOBEnergia