Budowa elektrowni wiatrowych na terenach leśnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard01

Większość realizowanych obecnie parków wiatrowych w Niemczech powstaje na terenach leśnych. Dlaczego Niemcy po ponad trzydziestu latach doświadczeń z energetyką wiatrową wybrali tę drogę rozwoju? 

 

 

Przejeżdżając przez niemieckie autostrady trudno dziś znaleźć miejsce, z którego nie dostrzeglibyśmy elektrowni wiatrowych. Aktualnie Niemcy pozyskują ponad 20% energii elektrycznej z wiatru, zatrudniają prawie milion osób w energetyce wiatrowej i mają około 25 tysięcy elektrowni wiatrowych, których moc dorównuje mocy wszystkich polskich elektrowni węglowych. W roku 2011 na terenie Niemiec zainstalowano turbiny o łącznej mocy ponad 1500 MW, czyli takiej, jaką obecnie dostarczają wszystkie elektrownie wiatrowe zainstalowane w Polsce.

 

Powyższy fakt jest godny uwagi, gdyż w Polsce osoby sceptycznie nastawione do wykorzystywania wiatru do produkcji energii, często przekonują o rzekomym „odchodzeniu” Niemiec od energetyki wiatrowej. Dodatkowo Niemcy planują w roku 2050 osiągniecie poziomu produkcji 50% energii z wiatru w systemie energetycznym. W osiągnięciu tego celu pomocne są nowe rozwiązania. Zauważa się dwie wzajemnie uzupełniające się drogi. Pierwsza to wdrażanie coraz bardziej wydajnych technicznie urządzeń. Druga droga, to poszukiwanie coraz wydajniejszych i korzystnych lokalizacji dla parków wiatrowych. Od kilku lat coraz więcej inwestycji realizowanych jest na terenach leśnych.

 

Przez wiele lat uważano, że tereny zalesione są niekorzystne dla energetyki wiatrowej. Powodem takiego myślenia było przekonanie, że wysoki współczynnik szorstkości w lasach powoduje obniżenie produkcji turbin wiatrowych. Współczynnikiem szorstkości nazywamy zagęszczenie przeszkód mających wpływ na przepływ mas powietrza. Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 4. Zerową wartość notujemy w przypadku tafli morskiej, a cztery dla obszarów zurbanizowanych i terenów leśnych.(…)

 

Oczywiście nie każdy las nadaje się do budowy elektrowni wiatrowych. Inaczej wygląda teren puszczy, czy kompleksów wartościowych przyrodniczo, a inaczej tereny zdewastowane na skutek działań człowieka, zanieczyszczeń powietrza tj. używane do celów przemysłowych, lasy utworzone w związku z rekultywacją śmietnisk, hałd i innych terenów zdewastowanych. Puszcze, lasy wartościowe przyrodniczo, stanowiące siedliska gatunków rzadkich i chronionych, najczęściej objęte są ochroną prawną uniemożliwiającą budowę elektrowni wiatrowych. Dlatego bardzo dokładnie należy przeanalizować warunki nie tylko meteorologiczne i techniczne, ale uwarunkowania środowiskowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowej w lesie. Pamiętajmy o najważniejszym, że elektrownia wiatrowa służy przede wszystkim do produkcji czystej ekologicznie energii. Budowa konwencjonalnych elektrowni wymaga często wykarczowania ogromnej połaci lasu (tak było np. przy budowie elektrowni Bełchatów). Elektrownie wiatrowe wymagają wycięcia zaledwie kilkudziesięciu drzew, które po zainstalowaniu turbiny są zastępowane nowymi nasadzeniami. Nie znam czystszej metody pozyskiwania energii elektrycznej niż energetyka wiatrowa. W dzisiejszych czasach, kiedy zużycie energii jest coraz większe, a Polska zobowiązana jest do zwiększania udziału energii z OZE w systemie energetycznym, musimy poszukiwać coraz nowszych i wydajniejszych źródeł energii, które sprawniej i w sposób bardziej przyjazny dla człowieka i przyrody dostarczą prąd do naszych domów.

 

Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej  

Czytaj całość w GlobEnergia 2/2012