Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii dostępnych w danym regionie pozwala na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i spełnienie wymogów unijnych dotyczących zwiększania udziału wykorzystania ekologicznych źródeł w całkowitej produkcji energii. 

Większość Polski zajmują obszary wiejskie, stąd ważne jest tworzenie zrównoważonych strategii energetycznych dla tych obszarów, uwzględniając ich specyfikę. Zadanie to realizowane jest na terenie powiatu Gorlickiego poprzez działania projektu VIS NOVA Sustainable and Efficient Energy from Rural Regions w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego z EFRR. Projekt zwraca uwagę na racjonalizację produkcji i zużycia energii, czyli implementowanie rozwiązań obniżających zapotrzebowanie na energię oraz wykorzystujących dostępne lokalnie odnawialne źródła. 4 października odbyła się w Gorlicach konferencja poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Prelekcje dotyczył budownictwa pasywnego i energooszczędnego, możliwości wykorzystania energii wiatrowej i geotermalnej, uwarunkowań prawnych i środowiskowych dla wykorzystania OZE w regionie oraz istoty tworzenia strategii energetycznych.
Dnia 5 października odbyło się 4. Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie projektu VIS NOVA, podczas którego przedstawiciele instytucji partnerskich z Niemiec, Polski, Austrii i Węgier dyskutowali nad kolejnymi etapami prac, w wyniku których ma powstać Międzynarodowa Strategia Energetyczna.
 
Źródło:
Zespół realizacyjny projektu VIS NOVA
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
 
vis
logos CEEUerdf forweb 01