Budżet kolejnej edycji Mój Prąd 4.0 sięgnie 1 mld zł, nabór ruszy w I kwartale 2022 roku

Podczas konferencji prasowej Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła dotychczasowe działania rządu w obszarze OZE. – Mamy swój pomysł na transformację – powiedziała podczas wystąpienia. Wskazała na postępy w instalacji źródeł OZE oraz w rozwoju energetyki prosumenckiej, na który największy wpływ ma program Mój Prąd.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Minister wskazała, że transformacja energetyczna Polski odbywa się szczególnie w wymiarze odnawialnych źródeł energii. W dokumentach europejskich wyznaczono cel 15 proc. OZE. Według najnowszych danych GUS dzień ten cel nie tylko został osiągnięty, ale przekracza  poziom 16 proc., o czym pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Obecnie łączna moc zainstalowana w źródłach OZE wynosi około 16 GW, gdzie znaczącymi źródłami jest energetyka wiatrowa i fotowoltaika. Ten ostatni segment nie rozwinąłby się bez obywateli, którzy zaufali zielonej transformacji.

- W naszych dokumentach cel do osiągnięcia na 2030 rok to milion prosumentów, na dzień dzisiejszy czyli 2021 roku mamy już około 700 tys. prosumentów, w 2015 roku było ich tylko 4 tys. W dużej mierze udało się to osiągnąć dzięki programowi Mój Prąd – powiedziała.

Dodała, że bezpośrednio na prosumentów przeznaczono już 1,8 mld zł środków w ramach programów dofinansowania. - Kolejna edycja, około miliarda złotych, zostanie uruchomiona w roku kolejnym – powiedziała Moskwa.

- W I kwartale 2022 roku planujemy uruchomić jego czwartą edycję, która oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią – wskazała.

Odniosła się także do kwestii „ustawy prosumenckiej”, czyli ustawy o OZE obejmującej zasady rozliczania z energii wyprodukowanej energii elektrycznej.

- Weszła w życie nowelizacja ustawy prosumenckiej, która nadal umożliwia przyłączenie do systemu, nadal można korzystać z programu Mój Prąd – powiedziała.

Pompy ciepła

Minister podkreśliła, że OZE to nie tylko fotowoltaika – Polska wspiera wiele gałęzi przemysłu, tj. pompy ciepła, biogazownie rolnicze czy offshore wind.

- Liczba zainstalowanych pomp ciepła wzrosła ponad 3-krotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2015 roku pomp ciepła było ok. 60 tys., natomiast w 2020 roku liczba ta wyniosła 185 tys. Dodatkowo, dynamicznie rozwijającym się sektorem w Polsce są też biogazownie rolnicze. Z 78 w 2015 roku do 126 w listopadzie 2021 roku – powiedziała.

Łącznie na inwestycje do 2021 roku wydano ponad 9,4 mld zł.

- Wkrótce czekają nas kolejne, dzięki którym nie tylko zwiększy się niezawodność infrastruktury przesyłowej i umożliwi przyłączenie nowych źródeł wytwórczych, lecz także możliwość prowadzenia wymiany handlowej z innymi państwami. Ogólnie w latach 2016-2020 Polska zainwestowała w rozbudowę i modernizację krajowego systemu elektroenergetycznego 37,7 mld zł – wskazała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, własne

Zobacz również