Budżet programu Mój Prąd 4.0 wykorzystany w zaledwie w 22% – zostało jeszcze 274 mln zł!

W przeciwieństwie do poprzednich edycji programu, Mój Prąd 4.0 obejmuje dofinansowaniem dodatkowe komponenty takie jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Mimo to program w czwartej odsłonie nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak wcześniej. Okazuje się, że budżet przewidziany na realizację programu Mój Prąd 4.0 został wykorzystany w zaledwie 22 proc. Do wykorzystania zostało jeszcze 274 mln zł!

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Program Mój Prąd 4.0 jest realizowany od kwietnia 2022 roku. Program rozpoczął się niedługo po dacie granicznej (1 kwietnia 2022 r.), po której zgłoszone instalacje zaczęły być rozliczane w nowym systemie rozliczeń - net-billingu. Bezzwrotne dotacje w programie Mój Prąd 4.0 skierowane są wyłącznie do prosumentów rozliczających się właśnie w tym systemie.

Mój Prąd 4.0 - złożone wnioski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekazał redakcji GLOBENERGIA szczegóły dotyczące czwartej edycji programu Mój Prąd. Według danych przekazanych przez NFOŚiGW, w czwartej edycji programu Mój Prąd złożono 24 789 wniosków o dofinansowanie - stan na dzień 4 grudnia 2022 r. Łączna kwota dofinansowania ze złożonych wniosków wynosi ok. 123 945 000 zł. NFOŚiGW zaznacza, że do 4 grudnia 2022 r. zatwierdzono 17 228 wniosków w programie Mój Prąd 4.0 na łączną kwotę dofinansowanie wynoszącą 76 140 377,83 zł. Kwota zatwierdzona na 4 grudnia 2022 r. stanowi niecałe 22 proc. budżetu na realizację czwartej edycji programu Mój Prąd.

Mój Prąd 4.0 - wartość zatwierdzonych dotacji.
Źródło: NFOŚiGW, GLOBENERGIA
Mój Prąd 4.0 - wartość zatwierdzonych dotacji.
Źródło: NFOŚiGW, GLOBENERGIA

Ile dofinansowań wypłacono?

Z ponad 17 tys. zatwierdzonych wniosków, NFOŚiGW wypłacił 15 108 dotacji na kwotę dofinansowania 66 536 089,86 zł. Do 4 grudnia Fundusz odrzucił 528 wniosków o dofinansowanie z 24 789 złożonych. Wnioskodawcy muszą uzupełnić 2 214 wniosków o dofinansowanie.

Sama fotowoltaika, czy fotowoltaika i magazyn energii?

Ciekawie prezentują się dane dotyczące struktury złożonych wniosków. NFOŚiGW przekazał Redakcji GLOBENERGIA, że 95 proc wszystkich wniosków o dofinansowanie dotyczyło dotacji na samą instalację fotowoltaiczną. Zaledwie 5 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie dotyczyło instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi elementami. Według danych NFOŚiGW tylko 1 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie dotyczyło magazynów energii elektrycznej.

Zwiększenie dotacji w programie Mój Prąd

Jak poinformowała Minister Anna Moskwa, od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Resort klimatu i środowiska argumentował tę decyzję inflacją gospodarczą oraz rosnącymi kosztami montażu urządzeń. W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi urządzeniami.

Podwyższona zostanie też dotacja do magazynów energii elektrycznej. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl

Więcej na temat wyższego dofinansowania w programie Mój Prąd przeczytasz tutaj: Większe dotacje w programie Mój Prąd 4.0! Beneficjenci otrzymają wyrównanie do wyższej kwoty!

Co z beneficjentami? Czy trzeba podpisać aneks do umowy?

Po ogłoszeniu wyższego dofinansowania w czwartej odsłonie programu, NFOŚiGW poinformował, że osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Informował NFOŚiGW pod koniec listopada 2022 r.

Redakcja GLOBENERGIA zapytała NFOŚiGW, czy w związku ze zwiększeniem poziomów dofinansowania w programie Mój Prąd 4.0 beneficjenci, którzy już złożyli wnioski i otrzymali dofinansowanie będą musieli podpisać np. aneksy do umów o dofinansowanie. Fundusz poinformował, że obecnie jest na etapie opracowania dokumentacji formalno-prawnej, aby sprawnie dokonywać dopłat. Jakie działania musi podjąć beneficjent programu, aby otrzymać wyższą dotację?

Zgodnie z odpowiedzią Eweliny Steczkowskiej - Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przyszłym tygodniu zostanie opublikowana ścieżka i wówczas będzie można uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie.

Mam już instalację fotowoltaiczną - czy mogę otrzymać dotację na magazyn?

Ewelina Steczkowska z NFOŚiGW poinformowała także, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już środki na instalację fotowoltaiczną w czwartej edycji programu, a chcieliby wystąpić o dotację na dodatkowy element nie będą musieli wycofywać pierwotnego wniosku.

Zostanie uruchomiona dodatkowa ścieżka dotycząca elementów dodatkowych.

Dodała Rzecznik Prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Mój Prąd został przedłużony

Rząd zmienił także czas trwania naboru wniosków w programie. Nabór wniosków w programie, trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku. Program zostanie przedłużony, ale na ten moment Fundusz nie przewiduje podwyższenia budżetu przewidzianego na realizację programu.

Na dzisiaj budżet programu nie zostanie podwyższony, ale trwają rozmowy na temat dalszego finansowania programu.

Podsumowała Ewelina Steczkowska - NFOŚiGW

Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Jeżeli zakończyłby się zgodnie z poprzednimi założeniami, budżet programu zostałby wykorzystany zaledwie w jednej piątej. Poprzednie edycje programu cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem. Ubiegły nabór Mojego Prądu zakończył się po zaledwie trzech miesiącach ze względu na wyczerpanie się środków przeznaczonych na dotacje do fotowoltaiki.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Zobacz również