Budżet programu Mój Prąd 5.0 podniesiony!

portfel, pieniądze, wtyczka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o zwiększeniu funduszy dostępnych w obecnej rundzie rekrutacji w ramach programu Mój Prąd. Środki przeznaczone na wsparcie dla prosumentów uczestniczących w programie Mój Prąd 5.0 zostaną zwiększone prawie dwukrotnie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

portfel, pieniądze, wtyczka

Podziel się

Tegoroczna (już piąta) odsłona programu wsparcia finansowego dla prosumentów, znanego jako Mój Prąd, zdobywa ogromne zainteresowanie. Na początku drugiej połowy kwietnia bieżącego roku, rozpoczęto nabór wniosków, przydzielając 100 milionów złotych na dotacje. Z uwagi na dużą ilość wniosków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zwiększenie budżetu o ogromną sumę - aż o 400 milionów złotych. Obecnie resort ds. klimatu ogłosił jeszcze większe zwiększenie środków finansowych dla piątej edycji programu Mój Prąd. Kwota dostępna w budżecie programu Mój Prąd 5.0 zostanie zwiększona o 450 milionów złotych.

Dotacje pochodzące z piątej odsłony programu Mój Prąd mogą być przeznaczone na zakup i instalację różnych rodzajów urządzeń służących do produkcji i przechowywania energii elektrycznej oraz ciepła w domach jednorodzinnych.

Trzy grupy beneficjentów

Wsparcie finansowe w ramach programu Mój Prąd 5.0 jest przyznawane wyłącznie posiadaczom domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się z generowanej energii zgodnie z systemem net-billingu lub dostarczą dokumentację potwierdzającą przejście na ten sposób rozliczeń, jeśli wcześniej korzystali z systemu opustów (net-meteringu) dla produkcji energii. Fundusz przydzielił wnioskodawców do trzech grup.

W pierwszej grupie znajdują się wnioskodawcy, którzy rozliczają wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing i dotąd nie otrzymali wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ta kategoria obejmuje prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, oraz tych, którzy wcześniej wybrali system opustów, a następnie zdecydowali się na rozliczenia w net-billingu.

Druga grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wytworzonej energii elektrycznej w systemie opustów (net-meteringu), którzy dotąd nie korzystali z dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznej i zdecydują się na przeniesienie się na rozliczenia w systemie net-billingu.

Trzecia grupa to wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wytworzonej energii elektrycznej w systemie opustów i wcześniej otrzymali wsparcie finansowe dla mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu "Mój Prąd", pod warunkiem że:

Na co mogę otrzymać dotację?

Zgodnie z wytycznymi programu Mój Prąd 5.0, wsparcie finansowe przyznawane na indywidualne urządzenia nie może przewyższyć połowy kosztów zakwalifikowanych inwestycji. Aktualnie, w ramach programu dostępne są dotacje na poniższe rodzaje urządzeń:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6000 zł (1 i 2 grupa),

mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 • 7000 zł (1 i 2 grupa),
 • 3000 zł (3 grupa).

urządzenia dodatkowe:

 • magazyn ciepła: 5000 zł,
 • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt-woda, woda-woda: 28 500 zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł,
 • powietrzna pompa ciepła (typu powietrze-woda): 12 600 zł,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze: 4400 zł,
 • magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3000 zł,
 • kolektory słoneczne c. w. u.: 3500 zł.
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów (od 1 lutego 2020 roku);
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Przyjmowanie wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0 będzie kontynuowane do 22 grudnia bieżącego roku lub do osiągnięcia limitu dostępnych środków programu, które obecnie wynoszą 950 milionów złotych. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), do dnia dzisiejszego zgłoszono ponad 49,9 tysiąca wniosków o finansowanie, na łączną kwotę 468 milionów złotych.

Źródło: Mój Prąd, NFOŚiGW, 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia