Rządowy regulator rynku gazu i energii elektrycznej – Ofgem – potwierdził, że burmistrz może już oficjalnie ogłosić wdrożenie nowego typu licencji na dostawę energii, zwanej „licence lite”. Kiedy to nastąpi, Urząd Miasta zostanie pierwszą lokalną władzą w Wielkiej Brytanii, która wprowadzi specjalną licencję pozwalającą na kupno energii z małych nisko- bądź zeroemisyjnych generatorów i jej sprzedaż bezpośrednio do sektora publicznego, co pomoże w zaspokojeniu potrzeb sektora elektryczności.

Władze Londynu zakupią czystą energię po konkurencyjnych cenach od niedużych lokalnych właścicieli generatorów, włączając w to: londyńskie gminy Westminster, Camden, Islington, Haringey i Havering, dostawcę mieszkań socjalnych – Peabody oraz firmy energetyczne: Scottish & Southern Energy, a także Vital Energy, które będą sprzedawać energię elektryczną burmistrzowi. Burmistrz z kolei zapewni zaopatrzenie w energię, ustanawiając konkurencyjne taryfy i wspomagając wzrost zarówno w obszarze produkcji zielonej energii, jak i jej konsumpcji w Londynie.

Sadiq Khan zadeklarował połączenie sił z władzami innych miast świata w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska po tym, jak został wybrany do Komitetu Sterowania oraz na wiceprzewodniczącego inicjatywy zwanej C40 Cities Climate Leadership Group. Sadiq zyskał głosy poparcia ze strony burmistrzów z całej Europy i teraz będzie ich reprezentować na forum C40, jak również na scenie światowej. Kolejne spotkanie Komitetu Sterowania C40 odbędzie się w gmachu Urzędu Miasta Londyn w sierpniu.

Wprowadzenie nowej licencji oznacza, że energię elektryczną będzie można kupować i sprzedawać po bardzo konkurencyjnych cenach. Burmistrz zamierza zapewnić zaopatrzenie w energię dla obiektów typu ruchome schody czy systemy wentylacji w stacjach metra, biurach oraz innych obiektach.

Dzięki zapewnieniu dostaw energii po korzystniejszych cenach, nowy program może pomóc w produkcji energii w znacznie bardziej przyjazny środowisku sposób, tworząc jednocześnie 1650 tymczasowych miejsc pracy przy budowie instalacji oraz 160 stałych miejsc pracy, związanych z obsługiwaniem tych obiektów.

Program Energia dla Londyńczyków spowoduje także rozwój energetyki solarnej w mieście i zapewni wsparcie dla społeczności, które chcą stworzyć programy własnych generatorów „zielonej energii”.

„Chciałbym, aby Londyn stał na czele nowych, „zielonych” technologii, generując wzrost, rozwój i nowe miejsca pracy przyszłości”, mówi Khan.

Burmistrz zamierza przedyskutować kwestię wspólnych działań w zakresie spraw środowiskowych, ustanowić wspólne zobowiązania w celu zachęcenia rynku zielonej energii do prowadzenia działań na większą skalę, jak również obniżyć ceny zielonych technologii, takich jak: ekologiczne autobusy oraz upewnić się, że nowe możliwości i wynikające  z nich korzyści są dostępne dla wszystkich.

W inicjatywie C40 biorą udział władze miast z całego świata włączając w to burmistrzów: Paryża, Bostonu, Kopenhagi, Hong Kongu, Dżakarty, Johannesburga, Los Angeles, Miasta Meksyk, Rio de Janeiro, Seulu czy Tokyo.

„Ogromne zaangażowanie burmistrza Khan w sprawie zmian klimatycznych oraz odważne ambicje związane z rozwojem miasta Londyn czynią go bezcennym liderem w szeregach C40”, mówi przewodniczący C40 i burmistrz Rio de Janeiro – Eduardo Paes.

Źródło: renewableenergymagazine.com