Bychawa otrzymuje dotacje do OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kolektor słoneczny

Gmina Bychawa uzyskuje miliony na rozwój odnawialnych źródeł energii

Ponad 800 kolektorów słonecznych pojawi się w gminie Bychawa, która uzyskała wsparcie z programu parasolowego. Dotacje obejmą też 200 pieców na biomasę.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa”.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii otwiera przed mieszkańcami realną możliwość walki ze smogiem. Ciepło, poprzednio pozyskiwane głównie przy pomocy kotłów węglowych, będzie teraz pozyskiwane w sposób przyjazny dla środowiska. Koszty transformacji energetycznej zostaną znacznie obniżone przez dofinansowanie. Choć projekt opiewa na ponad 11 milionów złotych, ponad 80% tej kwoty dostarczy Unia Europejska. Mowa o 8 milionach złotych, które zostaną przyznane mieszkańcom. W zależności od wielu czynników, kwota dofinansowania może stanowić nawet 85% wartości inwestycji.

Jak informuje strona internetowa gminy, osoby które otrzymają pomoc w postawieniu instalacji są proszone o wpłatę środków do końca stycznia obecnego roku. Dotacje ze środków unijnych nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Kolektor próżniowo rurowy

Jak pokazuje praktyka, mieszkańcy gmin którym udało się pozyskać pieniądze z programów parasolowych chętnie decydują się na odnawialne źródła energii. Trudno dziwić się takiej postawie. Dotacje pomagają znacznie skrócić okres ich zwrotu, przez co mieszkańcy zyskują nie tylko czystsze środowisko, lecz również obniżają koszty ogrzewania swoich domów. Tak dotowane kolektory słoneczne są w stanie zwrócić się zaledwie w ciągu dwóch lat.

Chętnych do skorzystania ze środków nie brakuje.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opracowała ranking najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Niestety, aż sześciu z dziesiątki "finalistów" tego zestawienia to właśnie one. Problemu smogu nie da się rozwiązać bez nakładów finansowych - konieczne są inwestycje w zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy walkę z niską emisją. Tym bardziej warto wspierać działania dążące do poprawy jakości środowiska, wśród których znajdują się programy parasolowe.

Źródło: Bychawa.pl

Zobacz również