Aktualności Aktualności

Była szkoła, a będzie efektywny energetycznie dom pomocy społecznej!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

cwu

Skoro zakład karny, posterunek policji, czy magazyn żywności mogą być zasilane ekologicznymi źródłami energii, to kto powiedział, że szkoła nie może zostać przebudowana na efektywny energetycznie dom pomocy społecznej!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 1,5 mln zł dotacji na przebudowę, termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w tej miejscowości.

Beneficjentem został Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, który będzie jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu. W dniu 18 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW umowa przekazania dotacji została podpisana przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie ks. Andrzeja Dymera.

Opis inwestycji

Oprócz remontu, w tym rozbudowy i nadbudowy budynku, zostaną również przeprowadzone prace budowlane w zakresie fundamentów i stropów.

Nastąpi też gruntowna modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także budowa kotłowni (kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy ok. 215 kW). Zamontowana zostanie m.in. gazowa instalacja centralnego ogrzewania – wraz z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie ok. 85 proc.

Budynek zostanie wyposażony w nowoczesną sieć elektryczną oraz teletechniczną, wraz z instalacją fotowoltaiczną PV o mocy 38,48 kWp o łącznej powierzchni paneli 213,1 m2 oraz panelami PV w liczbie 148 sztuk.

Ile to będzie kosztować?

Koszty całkowite przedsięwzięcia zamkną się w kwocie 5 492 602 zł. W skład tej sumy, poza dotacją otrzymaną z NFOŚiGW (1 502 000 zł), wejdą środki własne beneficjenta (1 737 602 zł) oraz dodatkowo niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW (2 253 000 zł).

Prace zostaną sfinalizowane z końcem 2019 r., natomiast osiągniecie tzw. efektu ekologicznego spodziewane jest pod koniec 2021 r. Będzie to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (w tym przypadku 275,38 GJ/rok), a także zmniejszenie emisji CO2 (18,78 Mg/rok).

Dofinansowanie projektu umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

https://globenergia.pl/zaklad-karny-komenda-policji-hotel-dom-chleba-co-je-laczy-pompa-ciepla/