Prezydent Bytomia ogłasza od 5 sierpnia 2019 roku nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom (PONE).

W ramach Programu w latach 2019/2020 Gmina planuje wykonać 235 modernizacji polegających na:

 • likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym w 105 budynkach jednorodzinnych;
 • likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym w 110 lokalach mieszkalnych;
 • zakup i montaż 10 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych;
 • zakup i montaż 10 instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych.

Realizacja programu odbywać się będzie od sierpnia 2019 roku do końca 2020 roku.

Dotację celową mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.

Liczba dopłat do wymiany pieców oraz montażu odnawialnych źródeł energii jest ograniczona ze względu na wysokość środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej dla konkretnych przypadków maksymalnie:

 • zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy – 7 200 zł,
 • zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy – 7 200 zł,
 • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego – 3 600 zł,
 • zakup i montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym – 3 600 zł,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 600 zł,
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych – 9 000 zł,
 • zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych – 15 000 zł.

Zadania instalacji OZE budynku jako pojedyncze realizowane w ramach Programu może być wykonane tylko w przypadku, jeżeli Inwestor posiada ekologiczne źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 4 klasy, gazowy, pompa ciepła, olejowy itp.). Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem poniesionym przez mieszkańca.

Opracowano na podstawie: faktybytom.pl

Redakcja GLOBEnergia