Takie wyniki przedstawiono w nowym raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA). W szczególności raport rozpoznaje około 50,7 GW nowej zainstalowanej mocy PV w krajach objętych programem PVPS IEA oraz na innych dużych rynkach w 2015 roku. Co za tym idzie, globalna moc zainstalowana w PV wzrosła do około 228 GW i obecnie stanowi ponad 1,2 % całkowitego zapotrzebowania na energię.

Kraje należące do PVPS IEA zainstalowały mnie więcej 40,6 GW mocy PV, zaś państwa nienależące do PVPS dodały około 10 GW. To dobre wieści, biorąc pod uwagę to, że przekłada się to na 26,5 % wzrost w stosunku do poprzednich lat.

Chiny po raz kolejny znalazły się na pierwszym miejscu, podobnie jak w 2013 i 2014 roku, instalując 15,15 GW mocy w 2015 roku. Obecnie całkowita moc zainstalowana w Chinach sięga 43, 5 GW.

Azja jako cały region przoduje już trzeci raz z rzędu, w dużej mierze dzięki Chinom, ale też za sprawą dodatkowych 10,8 GW ze strony Japonii.

USA zainstalowały 7,3 GW w 2015 rok, natomiast Wielka Brytania- 4,1 GW. Indie znalazły się w topowej piątce po raz pierwszy, instalując 2,1 GW.

Raport wyróżnia kilka kluczowych trendów od 2015 roku w sektorze PV. Pomiędzy nimi dominującą rolę odgrywa system taryf gwarantowanych. Udział nowych modeli biznesowych pozostaje na poziomie 22 %.

Innym kluczowy trend jest związany z rolą, jaką odgrywa fotowoltaika w całym miksie energetycznym. W przynajmniej 33 krajach PV pokrywa co najmniej 1 % rocznego zapotrzebowania na energię, z Hondurasem na czele, gdzie pokrywa 12 % zapotrzebowania, na kolejnych miejscach są: Włochy  i Niemcy (ok. 8 %) oraz Grecja (ok. 7 %).

Opracowano na podstawie: Clean Technica