Canadian Solar, ReneSola i ET Solar, chińscy producenci modułów PV zostali oficjalnie wyłączeni z porozumienia cenowego, obejmującego export produktów fotowoltaicznych chińskich producentów do UE. 

 
KE prowadziła dochodzenie mające wyjaśnić, czy w przypadku chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych importowanych do Europy jest stosowany dumping cenowy. W marcu tego roku, po przeanalizowaniu działalności tych firm, KE zawnioskowała o  usunięcie firm Canadian Solar, ReneSola i ET Solar z ugody zawartej między Brukselą i Pekinem w 2013 r. 
 
Cła antydumpingowe są nakładane aby uniknąć sytuacji, w których państwa do których importowane są  elementy instalacji fotowoltaicznych są sprzedawane na rynkach światowych po cenach niższych niż koszty ich produkcji lub po cenach niższych niż na rynku krajowym producenta tych produktów.
 
Państwa narażone na dumping nakładają pewne ograniczenia dotyczące ilości oraz minimalnych cen sprowadzanych do kraju produktów. Są to tzw. cła antydumpingowe. Aby można je było nałożyć na określone produkty, Unia Europejska zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie antydumpingowe. Efektem takiego postępowania ma być stwierdzenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dumpingiem.
 
Ograniczenia cen importowanych produktów chińskich na terenie Unii Europejskiej obowiązują od 2013 r.  Z karnych ceł zwolnione były firmy, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW/rok. Poziomy te są okresowo rewidowane na podstawie danych z rynku, które opracowują firmy pvXchange i Bloomberg New Energy Finance. Przeciętna wysokość ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do UE, które nie są objęte porozumieniem cenowym, wynosi 47,6%.
 
Źródło: PV-Tech