Stacja Caritas Diecezji Łowickiej to ośrodek charytatywny w skład którego wchodzi przychodnia, poradnia psychologiczna i rodzinna, świetlica integracyjna i szkoła rodzenia. 

 

 
Ośrodek przeszedł gruntowną termomodernizację – począwszy od docieplenia ścian, stropu, fundamentów, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, aż po wymianę  konwencjonalnego systemu grzewczego na nowoczesne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii – gruntowa pompa ciepła, kolektory słoneczne i fotowoltaika
 
Budynek poprzez swoją kubaturę, stare okna i niedocieplone ściany generował duże straty energii cieplnej, a instalacja, która była wcześniej w budynku była przystosowana do niskich temperatur. 
 
Źródłem ciepła w budynku jest kocioł olejowy wspomagany pompą ciepła. Kocioł o mocy ok 100 kW został w budynku zainstalowany w 1996 roku. Zainstalowana pompa ciepła stanowi około 50% mocy cieplnej, a dodatkowo z tym systemem współpracuje układ kolektorów słonecznych, które pracują na potrzeby ciepłej wody użytkowej.  Zainstalowana obok instalacji z kolektorami słonecznymi instalacja fotowoltaiczna zasila glikolową pompę obiegową, która pracuje na prąd stały. 
 
W kotłowni znajdują się zbiorniki buforowe, które gromadzą energię cieplną wyprodukowaną przez pompę ciepła. Z tych zbiorników pompy obiegowe pobierają czynnik grzewczy. 
Przy takiej zimie, jaka była w ostatnim roku, pompa ciepła w 100% pokrywała zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku. Kocioł olejowy był jedynie używany do higienizacji ciepłej wody, czyli do ochrony przed legionellą. 
 
„Pompy ciepła zainstalowaliśmy przede wszystkim dlatego że jest to technologia dosyć nowa, ale też efektywna i sprawdzona z wielu przypadkach. Tym się też posiłkowaliśmy w poszukiwaniu alternatywnego źródła ogrzewania, ponieważ do tej pory używana była kotłownia olejowa, która generowała dosyć duże koszty” – komentuje ks. Dariusz Krokocki. 
 
Środki, które zostały przeznaczone na tę inwestycję pochodziły częściowo z NFOŚiGW – część w ramach dotacji a cześć to pożyczka. 
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia, youtube.com/globenergia