Opublikowane w listopadzie 2014r przez RWE Polska S.A. wyniki badań ujawniają, że świadomość Polaków w dziedzinie energetyki jest zaskakująco niska! Z analizy badań wynika, że po pierwsze jako naród nie interesujemy się energetyką. Obawiamy się równocześnie skutków nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Brak zainteresowania odnosi się w głównej mierze do osób młodych, co dodatkowo budzi niepokój. To właśnie młodzież powinna kształtować ścieżkę rozwoju polskiej gospodarki i środowiska w którym przyjdzie im funkcjonować. Pasywne podejście do problemu nie wróży nam zmian na lepsze. Z badań wynika również, że jeżeli na polskiej scenie politycznej istniałaby partia, która dużo uwagi poświęcałaby poszanowaniu środowiska, mogłaby ona liczyć na sporą rzeszę wyborców.

Cena ważniejsza niż pewność dostaw i źródło pochodzenia energii.
Jeżeli cena nie uległaby zmianie, to około 65% badanych osób zdecydowałaby się na odnawialne źródła energii.
Najbardziej popularnym, odnawialnym źródłem energii jest:
• Energia słoneczna – 38% ankietowanych
• Energia wiatrowa – 22% ankietowanych
• Atom – 6%
• Biomasa – 5%

Warto również zaznaczyć, że węgiel ciągle jest na trzecim miejscu w najbardziej popularnych źródeł energii. Spore zainteresowanie wzbudza również gaz. Odnawialne źródła energii są najbardziej popularne wśród osób młodych, które interesują się energetyką i posiadają wykształcenie wyższe niż zasadnicze.
 
Jeżeli jednak wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wiązałoby się ze wzrostem cen energii, powyżej przedstawione dane uległyby znacznej zmianie. Polacy są na cenę bardzo wrażliwi.
Dla prawie połowy ankietowanych, to właśnie cena jest tym najważniejszym czynnikiem, ważniejszym niż źródło pochodzenia zakupionej energii. Dla 38% respondentów cena jest ważniejsza niż pewność dostaw.
 
Ceny za prąd są znane 76 % ankietowanych. Niepokojące jest jednak to, że prawie 25% osób nie wie, ile wynosi średnia stawka za energię elektryczną i co więcej nie wykazuje chęci posiadania takiej wiedzy. Dużo mniej wrażliwa na cenę jest młodzież, częściej skupiająca się na źródle pochodzenia energii, wybierająca odnawialne źródła energii. Energetyka konwencjonalna jest wciąż popularna dla osób po 60 roku życia, które posiadają zasadnicze wykształcenie, słabo zorientowanych w energetyce.

Źródło: Raport RWE Polska S.A.