Cena RCEm za styczeń wraca do poziomów z lipca

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) za styczeń. Wyniosła ona w tym miesiącu 437,02 zł/MWh. Jest to ważna wiadomość dla prosumentów – to RCEm używa się do obliczania kwoty wpływającej na konto prosumenta.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej jest podstawą do wyliczania kwoty, jaka wpłynie na depozyt prosumencki. Obecnie, przy cenie 437,02 zł/MWh prosument za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej i oddanej do sieci otrzyma około 44 grosze. Obecnie, do 30 czerwca 2024 roku za 1 kWh prądu z sieci zapłacimy około 51 groszy (cena bez opłaty za dystrybucję), pod warunkiem, że nasze gospodarstwo domowe pozostaje pod limitem, który wynosi obecnie:

  • 2000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny i rolników,
  • 1800 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 1500 kWh dla pozostałych gospodarstw domowych. 

Po przekroczeniu limitu ceny wzrosną do 693 zł/MWh. Zamrożone ceny mają obowiązywać do końca czerwca.

Zmiany cen w poprzednim roku 

RCEm ostatni raz był na porównywalnym do obecnego poziomie w lipcu 2023 roku. W porównaniu do grudnia RCEm w styczniu wzrosła o 43%. To dobra wiadomość dla prosumentów, bo oznacza wyższą wartość energii elektrycznej oddawanej do sieci. Warto pamiętać, że PSE ma możliwość skorygowania cen energii podawanych w poprzednich miesiącach, zwykle nie są to duże wartości, a wynikają z aktualizacji danych Operatorów. Co ważne, prosumentów czekają zmiany w sposobie rozliczania. Już niedługo – 1 lipca 2024 roku, system net-billing przestanie opierać się na miesięcznych cenach energii. Zaczną natomiast obowiązywać ceny godzinowe.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia