W 2015 r. na regulowanym rynku ciepła funkcjonowały 443 przedsiębiorstwa, które posiadały koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Zmniejszanie się liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw od 2002 r. spowodowane jest przede wszystkim zmianami w przepisach prawa, a także przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi w ciepłownictwie.

Od 2002 r. obserwowane jest również sukcesywne zmniejszanie się udziału przedsiębiorstw państwowych, który w 2015 r. wyniosło zaledwie 0,2%.

Ceny sprzedaży ciepła z OZE wykazują tendencja spadkową na przestrzeni ostatnich czterech lat, przy czym w poprzednim roku, było ono najtańsze od pięciu lat.

Jeden gigadżul energii wyprodukowanej z OZE kosztował 44,13 zł i był o jedynie niecałą złotówkę droższy od najtańszego ciepła, wytwarzanego z węgla.

Ceny sprzedaży ciepła wytworzonego z OZE (Opracowanie: GLOBEnergia):

ROK CENA
2016 44,13 zł/GJ
2015 46,44 zł/GJ
2014 46,99 zł/GJ
2013 48,04 zł/GJ
2012 44,95 zł/GJ
2011 42,98 zł/GJ
2010 38,58 zł/GJ

Cena jednostki ciepła  z OZE wzrastała od 2010 roku, do 2013 roku. Nie dotyczyło to jedynie ciepła z OZE. Podobną tendencję wykazywały ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w przedsiębiorstwach opalanych paliwami węglowymi, które w ubiegłym roku osiągnęły wartość 40,23 zł/GJ:

 

Ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w przedsiębiorstwach opalanych paliwami węglowymi (Opracowanie: GLOBEnergia): 

ROK CENA
2016 40,23 zł/GJ
2015 41,52 zł/GJ
2014 42,48 zł/GJ
2013 40,80 zł/GJ
2012 39,38 zł/GJ
2011 37,43 zł/GJ
2010 34,52 zł/GJ

 

Podobnie wyglądają fluktuacje cen sprzedaży ciepła wytwarzanego w przedsiębiorstwach opalanych paliwami gazowymi. Ceny tego ciepła spadają od około 2014 roku, jednak są one zdecydowanie wyższe od ciepła z OZE i paliw węglowych. W 2016 roku, jeden gigadżul  kosztował 71,47 zł, podczas gdy w 2014 kosztował on 75,66 zł, a w 2010 była ona dużo niższa na poziomie 60,46 zł.

 

Najwyższe ceny dotyczą jednak ciepła produkowanego w przedsiębiorstwach opalanych olejem opałowym. W ubiegłym roku, za jeden gigadżul takiej energii trzeba było zapłacić 88,96zł, ale jeszcze w 2014 toku, ceny ciepła z oleju opałowego była wyższa niż 161 zł.

 

Źródło: GLOBEnergia, na podstawie danych z URE

Redakcja GLOBEnergia