Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma umożliwić zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Informacje pomogą przede wszystkim w dostosowaniu programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków. Jak informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, deklaracje można składać w wersji papierowej, ale i elektronicznej za pośrednictwem strony online zone.gunb.gov.pl

Święto dla Polski walczącej ze smogiem

Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii powiedziała podczas konferencji prasowej, że to wyjątkowe święto dla Polski. Z problemem smogu nasz kraj zmaga się od wielu lat. Głównym źródłem zanieczyszczenia są emisje pochodzące z budynków mieszkalnych.

– Dedykujemy temu problemowi Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, jako narzędzie do walki o czystość powietrza i większą efektywność budynków oraz ubóstwem energetycznym – powiedziała Kornecka.

Miliony budynków jest wyposażonych w przestarzałe i mało sprawne kotły na węgiel i drewno zwane popularnie kopciuchami. Emitują znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń. Ponadto ok. 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej. Za 40 proc. emisji CO2 w Polsce odpowiadają budynki, a połowę z nich stanowią budynki mieszkalne. Zależy nam na tym, aby stworzyć wielopoziomową strategię walki. Temu ma służyć uruchomienie CEEB – tłumaczył wiceminister.

Rok temu powołano Komitet Sterujący projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Zaplanowano w nim e-usługi dla obywateli takie jak: zamawianie przeglądów kominiarskich, inwentaryzacja budynków czy wpis do rejestru uprawnionych. Obywatele będa efektywniej zarządzać wydatkami na ogrzewanie.

Kornecka poinformowała, że rząd prowadził pilotaż w kilku polskich gminach m.in. w Skawinie, gdzie w 2019 roku ten program był pilotowany. Pilotaż był prowadzony także w Wielkiej Wsi pod Krakowem. Od 1 lipca 2021 roku CEEB  będzie funkcjonował w całym kraju.

Moda na deklaracje. Prosty i intuicyjny system CEEB

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podkreśliła, że głównym celem powołania CEEB jest likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń w Polsce czyli emisji z sektora komunalno-bytowego. CEEB będzie wspierać rozwój wymianę starych kotłów grzewczych, ale i administrację centralną i samorządową.

Formularz składany w systemie GUNB jest prosty i intuicyjny. GUNB przeprowadził badania, czy obywatele będą mogli sprostać zadaniu wypełnienia takiego formularza – na tej podstawie przygotowano ostateczną formę formularza. Od 18 maja były prowadzone szkolenia wśród gmin, by przygotować urzędników do obsługi – według założeń dane będzie wprowadzał do systemu autoryzowany urzędnik.. Cabańska poinformowała, że wnioski są już dostępne w gminach i są dostępne do pobrania na stronie GUNB.

Cabańska zacytowana w tracie wydarzenia Piotra Kuczerę, prezydenta Rybnika, który podczas jednego z briefingu powiedział, że wypełnienie tej deklaracji jest w pewnym sensie modą. – Oto chcę zadeklarować czym palę i jak palę. Kiedyś powiedziano, że aby skutecznie zarządzać miastem potrzebne są dane, dane i jeszcze raz dane. W tym wymiarze ich bardzo ich brakowało. Mamy narzędzie, które ułatwi nam pracę. W końcu samorząd ma narzędzie, który pozwoli na inwentaryzację tego zasobu grzewczego (…). Będziemy pomagać i promować deklarację”

CEPIK dla kotłów

Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Rządu ds. Czystego Powietrza, powiedział, że to bardzo ważny dzień dla programu Czyste Powietrza w Polsce, bo 70 proc. smogu w Polsce pochodzi z niskiej emisji generowanej z kotłów.

– Do tej pory właściwie nie wiedzieliśmy dokładnie jaka jest liczba kotłów, opieraliśmy się na szacunkach i modelach. Oszacowaliśmy, że jest ich około 3 mln w całej Polsce. Dzięki CEEB będziemy wreszcie wiedzieć ile jest kotłów i jakimi paliwami są opalane. Posiadamy bazę danych samochodów jak CEPIK, dziś uruchamiamy CEPiK dla kotłów – powiedział Orzeł.

Czy do CEEB trzeba zgłaszać fotowoltaikę?

Pojawiły się wątpliwości wśród właścicieli domów, którzy posiadają fotowoltaikę i pompy ciepła, czy trzeba do CEEB zgłaszać także mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dorota Cabańska w odpowiedzi na pytanie GLOBEnergia.pl poinformowała, że taką instalację też trzeba zgłosić do CEEB.

Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom