Centrum OZE

Obiekt powstanie na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory należącego do SGGW w Warszawie. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka poinformował, że centrum będzie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków SGGW. Uczelnia będzie gospodarzem jednostki. Podkreślono, że budynek centrum będzie niezależny energetycznie, zostanie wyposażony w m.in. biogazownię. Inwestycja ma na celu m.in wyeleminowanie społecznego problemu, jakim jest odór produkowany na skutek działalności rolniczej.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania  przez NFOŚiGW wynosi 2,1 mln zł, czyli 85 proc.  kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada budowę w skali mikro instalacji demonstracyjnych do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu, instalacji fotowoltaicznej z akumulatorowym systemem magazynowania energii

– W dobie upowszechniania się technologii odnawialnej widzimy duże zapotrzebowanie na wiedzę na ten temat, rozumienie procesów, które zachodzą w trakcie produkcji z OZE – powiedział przedstawiciel resortu.

Dodał, że edukacja z zakresu fotowoltaiki lub biogazu wydaje się wyjątkowo trafnie pozycjonowana ze strony SGGW.

Polska chce rozwijać wiedzę o zastosowaniach biogazu i biometanu

Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział, że celem inicjatywy jak i innych działań rządu jest zwiększenie świadomości na temat zastosowań biogazu i biometanu w życiu codziennym. Przypomniał o potencjalne produkcji biogazu w Polsce, który szacowany jest na 7 mld m3, szczególnie w obszarze rolnictwa.

13 października 2020 r. rząd oraz przedstawiciele branży biogazowej i biometanowej podpisali list intencyjny w zakresie budowania partnerstwa na rzecz budowy sektora biogazu i biometanu w Polsce.

– Dziś uczestniczy w nim ponad 30 podmiotów. Przygotowujemy nowelizację ustawy o OZE, która ma służyć lepszemu uregulowaniu branży biogazu i biometanu. Centrum edukacji ekologicznej przyczyni się do podniesienia świadomości wykorzystania biogazu i biometanu w różnych dziedzinach życia.

Rząd zmierza także do maksymalizacji polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw w przemyśle biogazu i biometanu.

Odnośnie inwestycji wypowiedział się także wojewoda mazowieckiego Konstanty Radziwiłł. Powiedział, że od dłuższego czasu wojewoda mazowiecki jest pod ogromną presją mieszkańców powiatu Piaseczyńskiego, w szczególności okolic Konstancina-Jeziorny. Jest to miejsce szczególne. Są to obrzeża rozwijającej się Warszawy. Ekspansja budownictwa mieszkalnego prowadzona jest na granicy z terenami rolniczymi. Rodzi to wiele wyzwań na styku rolnictwa i miasta – powiedział wojewoda. Trwa dyskusja na temat odoru  generowanego przez działalność rolniczą, który jest problemem dla okolicznych mieszkańców.

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski podkreślił, że centrum jest dość unikatowym przedsięwzięciem. Narodowy Fundusz w ciągu ostatnich kilku lat w Programie Edukacja Ekologiczna wydatkował ok. 200 mln zł. Zauważył, że zmierzenie odoru jest wyzwaniem dla badaczy.

Rola SGGW

Rektor SGGW prof. Michał Zasady powiedział, że z punktu uczelni, będzie to obiekt pozwalający na kształceniu studentów na kierunkach technologii OZE. Będą realizowane badania naukowe. Uczelnia liczy na współpracę z producentami gazu i biogazu, co będzie platformą do wymiany doświadczeń i technologii.

Redakcja: Patrycja Rapacka 

Redakcja GLOBEnergia