Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie powstałe w 2011 roku by służyć naukowcom, przedsiębiorcom i społeczeństwu w zakresie energetyki odnawialnej i technologii energetycznych udowodniło, że jego działania to nie tylko energetyka, to także innowacyjność w działaniu i skuteczność najnowocześniejszych rozwiązań.

Rozwiązania zastosowane w CEO z zakresu teleinformatyki, informatyki i inteligentnych budynków, oraz ich duża innowacyjność i wysoki standard zostało zauważone i docenione na rynku międzynarodowym. Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie w 100% zasługuje na miano inteligentnego budynku.

 
W maju tego roku Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ w Sulechowie zastało uznane jako jedno z najciekawszych wdrożeń, nie tylko w Polsce , ale też na świecie, w kategorii Power, Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013. Firmy o zasięgu międzynarodowym, która stale poszukuje nowych i unikalnych zastosowań swoich produktów, przedstawiając historię sukcesów swoich klientów, którzy w odpowiedzi na wyzwania z jakimi mierzą się w procesie swojej działalności, tworzą innowacyjne rozwiązania z użyciem systemów i aplikacji informatycznych i teleinformatycznych.

Docenione zostało oprogramowanie, które powstało w CEO w odpowiedzi na poszukiwanie rozwiązania w zakresie sterowania całej instalacji funkcjonującej w Centrum. Oprogramowania, które daje możliwość zarządzania systemem ciepłowniczym i elektrycznym, w celu różnorodnej konfiguracji odnawialnych źródeł energii zastosowanych w CEO. I tak w zależności od występujących potrzeb, obiektem można sterować albo za pomocą stacji operatorskich, paneli operatorskich, znajdujących się na elewacjach szaf automatyki czy też z wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonii komputerowej. Stacje operatorskie umożliwiają dostęp do całości zintegrowanego systemu sterowania, włączając w to zarówno układy inteligentnego budynku. EIB/KNX jak i układy dozorowe. W celu stałego monitoringu sterowania i badania, źródła energii są wyposażone w czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Całość tworzy system pomiarowy pozwalający na badanie oraz ocenę parametrów zastosowanych urządzeń.

sulechow2
Zarówno system automatyki, jak i system pomiarowy zintegrowany jest za pomocą nadrzędnego systemu BMS, realizowanego za pomocą oprogramowania z oferty ASTOR – Platformy Systemowej Wonderware. Z jej poziomu możliwe jest zarządzanie całym obiektem. Całość instalacji sterowana jest za pomocą, dostarczonego przez ASTOR, kontrolera GE Intelligent Platforms z rodziny PACSystems RX3i, pracującego w systemie Hot Standby Redundancy. Redundancja zapewniona jest na poziomach jednostek nadrzędnych (procesorów, kaset bazowych, zasilaczy, modułów komunikacyjnych), łączy sterujących i synchronizacji oraz sieci Ethernet. Instalacja realizowana była przy udziale lubuskich firm Mazel i UESA Polska.

Zastosowane technologie i rozwiązania oraz forma ich poszukiwań, prowadzone przez CEO, mają duży wpław na rozwój innowacyjności, a ich dyfuzja do sfery praktycznej w znaczniej mierze przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw. Ogromny potencjał naukowy, 3 letnie doświadczenie w eksploatacji OZE z wykorzystaniem pionierskich i autorskich rozwiązań, stawia CEO wysoko w rankingu instytucji, które napędzają gospodarkę. Te specyficzne narzędzia przedsiębiorczości oferowane przez Centrum nie tylko podnoszą konkurencyjność samego Centrum, ale także firm współpracujących i regionu.

Więcej informacji na stronie: www.centrumenergetyki.com.pl

Źródło: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.