Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są: panele fotowoltaiczne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody. Dodatkowym kosztem, który należy uwzględnić w całej analizie finansowej są także koszty montażu i konfiguracji. W zależności od wielkości inwestycji koszty poszczególnych elementów będą stanowiły inny procent całości inwestycji. Główne koszty zawsze stanowią moduły fotowoltaiczne a ich cena pochłania od 38% do ponad połowy ceny całej instalacji. Tendencja wskazuje, że im większa instalacja tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym, przy równoczesnym spadku udziału cen pozostałych elementów.

Zestawienie ukazuje ceny poszczególnych elementów i instalacji w całościi. Dane przedstawione są wg wielkości instalacji, począwszy od najmniejszych dachowych instalacji – 2kW poprzez 3,5kW; 5kW, aż do 10kW – którą ocenia się za maksymalną wielkość dachową.

Moc instalacji 2kW 3,5 kW 5kW 10 kW
Moduły  PV 6600 zł  11550 zł  16500 zł  32000 zł
Inwerter 4500 zł  5200 zł  5600 zł  11500 zł
System  
mocowania
1645 zł  1715 zł  2450 zł  4900 zł
Zabezpieczenia przewody 1500 zł  2100 zł  2500 zł  3500 zł
Montaż  
konfiguracja
3000 zł  3750 zł  4500 zł  6000 zł
Całkowity koszty inwestycji 17245 zł  24315 zł  31550 zł  57900 zł
Cena za 1kW 8623 zł  6947 zł  6310 zł  5790 zł

Ceny dla większych instalacji:

Moc instalacji 20 kW 40 kW
Moduły  PV 64000 zł 128000 zł
Inwerter 15000 zł 30000 zł
System  
mocowania
22000 zł 44000 zł
Zabezpieczenia przewody 4500 zł 8000 zł
Montaż  
konfiguracja
15000 zł 28000 zł
Całkowity koszty inwestycji 120500 zł 238000 zł
Cena za 1kW 6025 zł 5950 zł
Źródło: Bogdan Szymański, GLOBEnergia