Ceny energii elektrycznej dla różnych grup taryfowych, a więc dla różnych kategorii odbiorców są różne i zdecydowanie odbiegają od średnich cen energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Stawka za energię elektryczną dla gospodarstwa domowego, oprócz ceny energii składa się z wielu składowych: stałych i zmiennych. Składowe zmienne zależą od wysokości zużycia energii, a składowe stałe nie zależą od zużycia energii.

Zmienne składowe to opłata za energię i opłata dystrybucyjna zmienna, a składowe stałe to: płata dystrybucyjna stała, opłata przejściowa, opłata abonamentowa. Od niedawna płacimy również opłatę OZE.

Średnia cena energii elektrycznej w Polsce dla odbiorcy w gospodarstwie domowym z uwzględnieniem opłaty za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, która jest nieodłącznym elementem rachunku za energię, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 wynosiła 0,4987 zł/kWh.

Cena zawiera podatek akcyzowy i nie zawierają podatku VAT.

Aby mieć pogląd na temat wysokości tej ceny, postanowiliśmy przybliżyć Państwu ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w poprzednich latach.

I tak w przeciągu ostatnich pięciu lat ceny nieznacznie się wahają oscylując w okolicach stawki 0,5 zł/kWh.

Ceny przedstawia poniższa tabela:

Rok Średnia cena
2016 0,4987 zł/kWh
2015 0,5017 zł/kWh
2014 0,4927 zł/kWh
2013 0,5048 zł/kWh
2012 0,5047 zł/kWh

Opracowanie: GLOBEnergia

Jak łatwo zauważyć, cena energii za przestrzeni ostatnich dwóch lat nieznacznie spadła, wzrosła jednak w stosunku do roku 2014. Najniższą cenę w przeciągu ostatnich kilku lat odnotowano właśnie w 2014 roku. Energia była najdroższa w 2013 roku.

Opracowanie: GLOBEnergia   

Redakcja GLOBEnergia