Ceny energii i struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w lipcu 2022 r. – analiza

Forum Energii opublikowało comiesięczną analizę sektora energii elektrycznej w Polsce. Think tank przeanalizował strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce, ceny energii elektrycznej a także ceny surowców. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych danych o elektroenergetyce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Elektroenergetyka w lipcu 2022 r.

Lipiec 2022 r. upłynął pod znakiem niepewności. Przez cały miesiąc zadawaliśmy sobie pytania, czy w okresie zimowym wystarczy surowców energetycznych w naszym kraju, a także zastanawialiśmy się, czy Rosja nie odetnie całkowicie przesyłu gazu do Niemiec. W lipcu tego roku nie zabrakło również zaskoczeń - z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej odwołano Piotra Naimskiego.

Niepewność na rynku = wysokie ceny na giełdzie

Niepewność ta przełożyła się na wysokie ceny na giełdzie. Choć zaczynamy się przyzwyczajać do rekordowych wartości giełdowych cen energii, to tempo ich dalszego wzrostu mogło zadziwiać. Koszt dostawy energii elektrycznej w szczycie wzrósł o połowę i kosztuje już niemal 2 tys. zł/MWh. Wzrost ceny 1 MWh był jeszcze wyższy i wyniósł 65 proc. - do ponad 800 zł/MWh.

Instalacje fotowoltaiczne - letni spadek sprawności

Lipiec jest kolejnym miesiącem spadku mocy zainstalowanych w energetyce fotowoltaicznej. Ze względu na wysokie temperatury w ubiegłym miesiącu zmalała sprawność wytwarzania energii elektrycznej ze słońca. Stąd właśnie bierze się lipcowy spadek produkcji z PV względem czerwca 2022 r. Lipiec był za to bardziej przychylny dla energetyki wiatrowej. W ubiegłym miesiącu warunki wietrzne były lepsze niż w czerwcu, co zdaniem Forum Energii pozwoliło w niewielkim stopniu ograniczyć wzrosty cen na rynku SPOT.

Elektroenergetyka w lipcu 2022 r.

Średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w lipcu 2022 r. wyniosło 18,6 GW (0,8 GW mniej niż rok temu). Maksymalne zapotrzebowanie na moc osiągnęło 23,5 GW. Zużycie energii elektrycznej zmalało rok do roku o 4,3 proc. i wyniosło 13,8 TWh. Zmalała także produkcja energii elektrycznej względem lipca 2021 r. Spadek to 3,7 proc. rok do roku a wartość produkcji osiągnęła poziom 12,8 TWh. Względem czerwca symbolicznie wzrósł import energii elektrycznej netto i wyniósł 1 TWh, co stanowi 7,2 proc łącznego krajowego zużycia.

Produkcja OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE stanowiła w lipcu 2022 r. 23,1 proc. miksu wytwórczego. Ponad 10 proc. energii elektrycznej wyprodukowały farmy wiatrowe (1,3 TWh, co stanowi 44,4 proc. produkcji OZE). Podobną ilość energii elektrycznej wyprodukowała fotowoltaika (1,3 TWh, czyli 44,6 proc. produkcji OZE).

Paliwa kopalne

Z paliw kopalnych pochodziło 76,9 proc. energii elektrycznej. Węgiel kamienny to 44,3 proc. (5,7 TWh), natomiast z węgla brunatnego powstało 26,8 proc. energii elektrycznej (3,4 TWh). Cena węgla na krajowym rynku elektroenergetycznym (obrazowana indeksem PSCMI1) wzrosła o ponad 6 proc. do 16,15 zł/GJ. Według szacunków, emisje z sektora elektroenergetycznego wyniosły 9,22 mln ton CO2. Oznacza to 13 proc. spadek względem lipca 2021 r.

Ceny energii na giełdzie

Forum Energii zauważa, że w lipcu tego roku na giełdzie miały miejsce kolejne bezprecedensowe wzrosty cen energii elektrycznej. Niepewność co do przyszłości spowodowała wzrost wyceny dostawy w pasku (BASE) aż o 37 proc., do 1539 zł/MWh. Obecność źródeł odnawialnych, choć spowodowała zauważalną różnicę cen pomiędzy rynkiem SPOT a terminowym, i tak nie powstrzymała wyceny dostaw na RDN przed przekroczeniem symbolicznej bariery - cena wyniosła 1124 zł/MWh, tj. o 29 proc. więcej niż w czerwcu.

Ceny hurtowe energii elektrycznej - Rynek Terminowy i Rynek Dnia Następnego
Źródło: Forum Energii
Ceny hurtowe energii elektrycznej - Rynek Terminowy i Rynek Dnia Następnego
Źródło: Forum Energii

Struktura produkcji energii elektrycznej

Podstawowym źródłem energii elektrycznej w Polsce jest węgiel kamienny i brunatny. Ciągle rośnie udział gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. 

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2022 r.
Źródło: Forum Energii
Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2022 r.
Źródło: Forum Energii

W lipcu 2022 r. energetyka wiatrowa i fotowoltaika wyprodukowały łącznie 2,6 GWh energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki utrzymuje się na podobnym poziomie od maja 2022 r. W okresie od marca do lipca niższą wartość osiągnęła generacja z wiatru. W dalszym ciągu za 76,9 proc. produkcji energii elektrycznej odpowiada energetyka oparta na węglu.

Źródło: Forum Energii

Zobacz również