Na przestrzeni lat 2009-2015 ceny modułów fotowoltaicznych spadły aż o 80%. Spadające koszty instalacji fotowoltaicznych znalazły odzwierciedlenie w spadających cenach energii wylicytowanych na aukcjach energii, ponieważ na arenie międzynarodowej system aukcyjny funkcjonuje już od wielu lat.

fotowoltaika, ceny, aukcje oze

Wykres obrazujący wyniki aukcji PV w poszczególnych Państwach w ciągu ostatnich lat, źródło: IRENA

We wszystkich krajach, w których przeprowadzane są aukcje, z roku na rok ceny spadają. Zmienia się tylko dynamika spadku cen. W latach 2010-2014 ceny spadały dużo szybciej, niż w latach 2014-2016.

Dla przykładu, na przestrzeni ostatnich 6 lat ceny energii z instalacji fotowoltaicznych w Peru spadły z 220 $/MWh do 45 $/MWh. W Republice Południowej Afryki spadek cen był jeszcze szybszy, z 345 $/MWh w roku 2011 do 64 $/MWh w roku 2015.

Tendencja spadkowa jest zauważalna we wszystkich krajach, ale co ciekawe wyniki z pierwszych aukcji są bardzo różne. Dla przykładu, na pierwszej aukcji w Republice Południowej Afryki wylicytowana cena wynosiła ponad 230 $/MWh, a pierwsza aukcja w Peru to ceny na poziomie nieco wyższym niż 200 $/MWh. W USA, trzy lata później, pierwsza aukcja zakończyła się średnią ceną na poziomie tylko około 50 $/MWh. Ciekawym przykładem są Indie, gdzie średnia cena energii na aukcjach bardzo się wahała. To jak na razie jedyny taki przypadek, kiedy w jednym roku cena energii wynosiła kolejno 100 $/MWh na początku pierwszego kwartału, ponad 140 $/MWh na początku drugiego kwartału, a w trzecim kwartale spadła do około 75 $/MWh.

Tendencje spadkowe w RPA

Gwałtowny spadek cen obserwowany jest w Republice Południowej Afryki. Jak oceniają analitycy z branży, tak wyraźny spadek cen jest efektem uczenia się rynku, wzrostu zaufania inwestorów do tej technologii, rozwoju lokalnego przemysłu i oczywiście specyficznej konstrukcji aukcji. Deweloperzy, otwierając się na całkiem nowy rynek, wymagają wyższych zabezpieczeń finansowych, stąd dość wysoka cena w początkowych latach. W pierwszej aukcji sprzedanych zostało aż 3 750 MW, a niski poziom krajowego przemysłu w tym czasie oznaczał ograniczoną konkurencję między dostawcami.

Wzloty i upadki w Indiach

W Indiach od 2010 roku odbyło się już co najmniej 47 aukcji, czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Tylko w Indiach ceny energii w kolejnych aukcjach wykazywały dość znaczne wahania. Takie wahania są następstwem zdecentralizowania aukcji, podczas gdy w każdym innym kraju aukcje są organizowane na poziomie krajowym. W Indiach obowiązują również rygorystyczne wymogi, inny jest rodzaj zawieranych umów. Wysoki poziom cen w aukcjach wynika również z faktu, że w przeciwieństwie do innych umów aukcyjnych, które są indeksowane do inflacji lub odnoszone do dolarów amerykańskich (jak to ma miejsce w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej), indyjskie aukcje oferują kontrakty w walucie lokalnej i nie są korygowane inflacją ani kursami innych walut.

Niższe ceny w Stanach Zjednoczonych

W aukcjach organizowanych w Stanach Zjednoczonych, np. w Teksasie, średnie zakontraktowane ceny opiewały na kwotę średnią  60 $/ MWh. To znacznie niższe ceny niż osiągnięte w większości innych krajów w tym samym okresie. We wszystkich kolejnych aukcjach, aż do chwili obecnej, ich wyniki w Stanach Zjednoczonych nadal okazują się niezwykle konkurencyjne. Czasami są znacznie niższe niż te odnotowywane w innych krajach takich jak Peru, Niemcy, Francja i RPA. Główną przyczyną tak niskich cen są kredyty podatkowe na inwestycje, które zmniejszają koszty instalacji o około 30%.

Opracowano na podstawie: IRENA

Redakcja GLOBEnergia