Ceny modułów w górę o 20%! Przeglądamy oferty kontenerowe modułów

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z instalacją domową, czy komercyjną instalacją fotowoltaiczną, największy udział całej ceny elektrowni fotowoltaicznej stanowią panele fotowoltaiczne. Choć udział procentowy modułów PV w kosztach instalacji zależy w dużej mierze od mocy instalacji możemy przyjąć, że ich koszt zazwyczaj mieści się w przedziale między 30% a 45% całej instalacji. W ostatnim czasie doświadczamy wzrostu cen instalacji tego typu systemów. Z czego one wynikają? Czy jest to reakacja firm na rosnące ceny komponentów? A może to wyższe marże spowodowane chęcią skorzystania z gwałtownego wzrostu popytu?

Przyglądamy się hurtowym cenom modułów PV oraz sprawdzamy w jakim stopniu na koszty instalacji fotowoltaicznych wpływają hurtowe ceny modułów.

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Jak już wiemy główną składową kosztów instalacji PV jest zakup modułów fotowoltaicznych. W pierwszym kwartale 2021, po wieloletnich spadkach osiągnęły one hurtową cenę na poziomie 0,24 euro/Wp. Analizując oferty kontenerowe z grudnia, na koniec 2021 roku średnia hurtowa cena modułów oscyluje wokół 0,286 euro/Wp, czyli około 1,31 zł/Wp. Oznacza to 20 procentowy wzrost ceny hurtowej modułów między I kwartałem 2021 a końcem grudnia.

Co wpływa na koszty instalacji PV?

Cena instalacji PV to nie tylko koszt samych modułów. Na cenę instalacji mają również wpływ koszty konstrukcji wsporczej, falownika, koszty montażu i konfiguracji, a także koszty okablowania, zabezpieczeń, projektu i transportu. Składową, która utrzyma ceny instalacji na obecnym poziomie w najbliższych kilku miesiącach jest koszt montażu. Możemy spodziewać się, że do marca będą utrzymywać się wysokie ceny instalacji szczególnie ze względu na wysokie koszty usługi montażu spowodowane wysokim popytem i trudnymi warunkami pogodowymi panującymi w okresie zimowym.

Jak zmienią się ceny domowych instalacji PV w I kwartale 2022 roku?

Wszystko wskazuje na to, że ceny domowych instalacji PV nie spadną do końca I kwartału 2022 roku. Dlaczego akurat do końca kwartału? Koniec kwartału pokrywa się z końcem okresu obowiązywania net-meteringu w Polsce. Od 1 kwietnia rozpoczyna się okres przejściowy, a nowi prosumenci będą docelowo rozliczani w ramach net-billingu, co będzie wiązało się ze pogorszeniem opłacalności inwestycji w domowe elektrownie fotowoltaiczne. Wysokie zainteresowanie fotowoltaiką wynikające z chęci “załapania się” na obecny system opustów sprawi, że wyższe ceny instalacji utrzymają się jeszcze co najmniej do końca I kwartału 2022 roku.

W dalszym ciągu mamy styczność z bardzo wysokimi kosztami usługi montażu, co w połączeniu z wyższymi marżami wywołanymi zwiększonym popytem utrzyma wyższe ceny instalacji PV w I kwartale 2022.

Bogdan Szymański - Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV

Jakich hurtowych cen modułów możemy spodziewać się w 2022 roku?

W 2022 roku możemy spodziewać się niewielkiej korekty cen w dół w I kwartale 2022 oraz nieco większej korekty w II kwartale 2022. A jak będą wyglądały kolejne miesiące?

"Dalsza zmiana trendów w cenach modułów PV będzie zależeć od globalnego rozwoju rynku fotowoltaicznego oraz kosztów transportu, które ciągle są bardzo wysokie." - dodaje Bogdan Szymański - Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV.

Koszty związane z wyższymi cenami hurtowymi modułów są przerzucane na klientów końcowych. Wyższe ceny hurtowe modułów PV wpływają na ceny instalacji domowych i instalacji komercyjnych, jednakże wpływ ten nie jest tak istotny jak koszty usługi montażu, które obecnie trzymają ceny instalacji na wysokim poziomie.

Zobacz również