Ceny polikrzemu spadną w trzecim kwartale, by znowu wzrosnąć pod koniec roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, wzrost cen krzemu

Rok 2021 roku dla Chin jest pierwszym pod względem realizacji celów neutralności klimatycznej oraz intensywnych działań na rzecz emisji dwutlenku węgla (CO2). Wprowadzono wiele polityk w skali krajowej oraz na poziomie prowincji odnośnie rozwoju zakładów, ich instalacji i zużycia energii oraz wsparcia przemysłu fotowoltaicznego. Eksperci EnergyTrend informują, że ciągłe usprawnienia instalacyjne i produkcyjne na globalnym rynku fotowoltaicznym spowodowały wzrost popytu końcowego na moduły fotowoltaiczne. Według obserwacji EnergyTrend, w pierwszej połowie 2021 roku podaż i popyt na polikrzem pozostawały w ścisłej równowadze, jednak sam popyt i cena krzemu nadal rosły. Popyt i podaż polikrzemu wyniosły odpowiednio około 298 tys. ton i 281 tys. ton. W drugiej połowie 2021 roku, przy relatywnie szybszym wzroście popytu, ogólna podaż polikrzemu będzie ograniczona, a ceny w III kwartale powinny w krótkim okresie obniżyć się ze względu na presję ze strony sektora. Jednakże ceny mogą powrócić do poziomu wzrostowego w IV kwartale, przy stale powiększającej się luce pomiędzy podażą a popytem na polikrzem.

Według analizy China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), całkowita krajowa podaż krzemu polikrystalicznego wyniosła 281 tys. ton w pierwszej połowie 2021 roku, co stanowi wzrost z roku na rok o ponad 30 proc. Poza niewielkimi wahaniami wielkości produkcji spowodowanymi mniejszą liczbą dni w lutym oraz okresem remontów dwóch dużych fabryk polikrzemowych w maju, w pozostałych miesiącach odnotowano stały wzrost produkcji. W styczniu, krajowa produkcja polikrzemu wyniosła około 36,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 6,7 proc. r/r, i zapewniono ją mocami produkcyjnymi firm Yongxiang, Ordos i Dong Li. W marcu, przedsiębiorstwa takie jak Yongxiang i GCL nieznacznie zwiększył swoją produkcję w celu zapewnienia optymalnego działania w obliczu stałej podaży na rynku, co dało całkowity wolumen produkcji na poziomie około 37.5 tys. ton polikrzemu. W kwietniu, GCL zaczął włączać nowe moce produkcyjne, a Daqo New Energy rozpoczął produkcję w zoptymalizowanych zakładach. W czerwcu wielkość produkcji polikrzemu osiągnęła najwyższy poziom 40,1 tys. ton po stopniowym wznowieniu produkcji przez firmy, których zakłady były w trakcie remontu.

Oczekuje się, że w III kwartale 2021 roku wielkość produkcji zostanie zmniejszona, ponieważ firmy, w tym Daqo New Energy i OCI, wchodzą w okres remontowy.

Patrząc na postępy w rozszerzaniu produkcji w firmach zajmujących się przetwarzaniem polikrzemu, zwiększona zdolnośći produkcyjna zarówno w trzecim jak i czwartym kwartale przekracza 50 GW, a popyt na polikrzem będzie nadal wzrastał wraz z przyśpieszoną instalacją paneli pod koniec 2021 roku.

Jak wskazują statystyki EnergyTrend, średnia cena jednogatunkowego polikrzemu wzrosła z 86 RMB/kg na początku 2021 roku do 210 RMB/kg obecnie, co oznacza wzrost o 139,32 proc.

Analitycy wskazują także na ogromne perspektywy rynkowe dla granulowanego krzemu. Znany ze swoich zalet w postaci niskiego zużycia energii podczas przetwarzania i niskich kosztów, granulowany krzem będzie się wzajemnie uzupełniał ze zmodyfikowanymi procesami jego przetwarzania, które zostały zastosowane m.in przez Siemens.

Źródło: EnergyTrend

Zobacz również