Rok 2021 roku dla Chin jest pierwszym pod względem realizacji celów neutralności klimatycznej oraz intensywnych działań na rzecz emisji dwutlenku węgla (CO2). Wprowadzono wiele polityk w skali krajowej oraz na poziomie prowincji odnośnie rozwoju zakładów, ich instalacji i zużycia energii oraz wsparcia przemysłu fotowoltaicznego. Eksperci EnergyTrend informują, że ciągłe usprawnienia instalacyjne i produkcyjne na globalnym rynku fotowoltaicznym spowodowały wzrost popytu końcowego na moduły fotowoltaiczne. Według obserwacji EnergyTrend, w pierwszej połowie 2021 roku podaż i popyt na polikrzem pozostawały w ścisłej równowadze, jednak sam popyt i cena krzemu nadal rosły. Popyt i podaż polikrzemu wyniosły odpowiednio około 298 tys. ton i 281 tys. ton. W drugiej połowie 2021 roku, przy relatywnie szybszym wzroście popytu, ogólna podaż polikrzemu będzie ograniczona, a ceny w III kwartale powinny w krótkim okresie obniżyć się ze względu na presję ze strony sektora. Jednakże ceny mogą powrócić do poziomu wzrostowego w IV kwartale, przy stale powiększającej się luce pomiędzy podażą a popytem na polikrzem.

Według analizy China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), całkowita krajowa podaż krzemu polikrystalicznego wyniosła 281 tys. ton w pierwszej połowie 2021 roku, co stanowi wzrost z roku na rok o ponad 30 proc. Poza niewielkimi wahaniami wielkości produkcji spowodowanymi mniejszą liczbą dni w lutym oraz okresem remontów dwóch dużych fabryk polikrzemowych w maju, w pozostałych miesiącach odnotowano stały wzrost produkcji. W styczniu, krajowa produkcja polikrzemu wyniosła około 36,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 6,7 proc. r/r, i zapewniono ją mocami produkcyjnymi firm Yongxiang, Ordos i Dong Li. W marcu, przedsiębiorstwa takie jak Yongxiang i GCL nieznacznie zwiększył swoją produkcję w celu zapewnienia optymalnego działania w obliczu stałej podaży na rynku, co dało całkowity wolumen produkcji na poziomie około 37.5 tys. ton polikrzemu. W kwietniu, GCL zaczął włączać nowe moce produkcyjne, a Daqo New Energy rozpoczął produkcję w zoptymalizowanych zakładach. W czerwcu wielkość produkcji polikrzemu osiągnęła najwyższy poziom 40,1 tys. ton po stopniowym wznowieniu produkcji przez firmy, których zakłady były w trakcie remontu.

Oczekuje się, że w III kwartale 2021 roku wielkość produkcji zostanie zmniejszona, ponieważ firmy, w tym Daqo New Energy i OCI, wchodzą w okres remontowy.

Patrząc na postępy w rozszerzaniu produkcji w firmach zajmujących się przetwarzaniem polikrzemu, zwiększona zdolnośći produkcyjna zarówno w trzecim jak i czwartym kwartale przekracza 50 GW, a popyt na polikrzem będzie nadal wzrastał wraz z przyśpieszoną instalacją paneli pod koniec 2021 roku.

Jak wskazują statystyki EnergyTrend, średnia cena jednogatunkowego polikrzemu wzrosła z 86 RMB/kg na początku 2021 roku do 210 RMB/kg obecnie, co oznacza wzrost o 139,32 proc.

Analitycy wskazują także na ogromne perspektywy rynkowe dla granulowanego krzemu. Znany ze swoich zalet w postaci niskiego zużycia energii podczas przetwarzania i niskich kosztów, granulowany krzem będzie się wzajemnie uzupełniał ze zmodyfikowanymi procesami jego przetwarzania, które zostały zastosowane m.in przez Siemens.

Źródło: EnergyTrend

Redakcja GLOBEnergia