Ceny prądu 2023 – Jaki będzie rachunek za prąd w 2023 r. Jaka będzie cena prądu za 1 kWh?

Ceny prądu w 2023 r. będą znacznie wyższe. W związku z tym rząd przygotował wsparcie w postaci puli 2000 kWh tańszej energii, która będzie przysługiwać każdemu gospodarstwu domowemu. Wsparcie to nie będzie jednakowe dla wszystkich. Części osób nie dotkną podwyżki cen prądu. Inne osoby zapłacą dużo więcej. A ile konkretnie? Redakcja GLOBENERGIA oszacowała ceny prądu na 2023 r.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

2000 kWh po tegorocznej stawce, reszta zużycia będzie droższa

Rząd chce zagwarantować w 2023 roku ceny energii elektrycznej na poziomach z 2022 roku, ale do pułapu 2000 kWh. Ochrona obejmie wszystkich odbiorców, ale nie wszyscy odczują wsparcie w tym samym stopniu. Gospodarstwa zużywające do 2000 kWh w ogóle nie odczują podwyżek. Każda kilowatogodzina powyżej limitu 2000 kWh będzie rozliczana po stawce, która będzie odzwierciedlać obecną sytuację rynkową. Nowy system wsparcia odbiorców tłumaczyliśmy na łamach portalu GLOBENERGIA. Link do artykułu jest dostępny tutaj: Rząd zamraża ceny energii na 2023 rok. Znamy szczegóły.

Cena prądu w 2023 r. - jaka będzie? 

Obecnie w taryfach dla gospodarstw domowych widnieje wartość około 41 gr/kWh (taryfa G11). Taka jednostkowa cena prądu w taryfie G11 przekłada się na średnią stawkę na rachunku wynoszącą około 69 gr/kWh (obniżony VAT na 5 proc. i zniesiona akcyza). Redaktorzy GLOBENERGIA obliczyli średnią ważoną kontraktu terminowego na 2023 rok (indeks BASE_Y-23). Średni kurs za megawatogodzinę energii elektrycznej kontraktowanej na 2023 rok wyniósł 1096 zł/MWh (obliczono na podstawie danych TGE).

W oparciu o indeks BASE_Y-23 spółki obrotu kupują energię dla gospodarstw domowych i firm, a następnie na jego podstawie kreują ceny dla tych podmiotów. Średnia wartość w wysokości 1096 zł/MWh jest wyższa od stawki, którą płacą obecnie gospodarstwa domowe o prawie 170 proc. Gdyby taryfa dla gospodarstw domowych wynosiła właśnie 1096 zł/MWh zamiast 410 zł/MWh, średnia cena na rachunkach wyniosłaby 1,72 zł/kWh (VAT 23 proc. + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20 proc.).

Rachunki za prąd w 2023 r. 

Jak przekłada się to na wartość miesięcznego rachunku za prąd? Zasymulowaliśmy rachunki w 2023 roku dla dwóch gospodarstw domowych. Jedno z nich zużywa 3000 kWh, a drugie 5000 kWh, zatem oba gospodarstwa przekraczają limit 2000 kWh. Koszty rachunki rozkładają się następująco.

Zużycie 3000 kWh

  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 0,72 zł (taryfa G11, obniżony VAT na 5 proc. i zniesiona akcyza)
  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 1,77 zł (taryfa G11, VAT 23 proc. + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20 proc.)
Zużycie [kWh]3000
Roczny rachunek w 2022 r.:2 168 zł
Roczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem rabatu*:3 212 zł
Miesięczny rachunek w 2022 r.:181 zł
Średni miesięczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem rabatu**:268 zł
Rachunki za prąd przy zużyciu 3000 kWh rocznie
Źródło: GLOBENERGIA

*rabat obejmuje zamrożony koszt 2000 kWh na poziomie cen w 2022 roku
** prognoza redakcyjna

A jak będą wyglądały rachunki w budynkach o wyższym zużyciu energii elektrycznej?

Zużycie 5000 kWh

  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 0,69 zł (taryfa G11, obniżony VAT na 5 proc. i zniesiona akcyza)
  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 1,72 zł (taryfa G11, VAT 23 proc. + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20 proc.)
Zużycie [kWh]5000
Roczny rachunek w 2022 r.:3 441 zł
Roczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem rabatu:*6 532 zł
Miesięczny rachunek w 2022 r.:287 zł
Średni miesięczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem rabatu**:544 zł
Rachunki za prąd przy zużyciu 5000 kWh rocznie
Źródło: GLOBENERGIA

*rabat obejmuje zamrożony koszt 2000 kWh na poziomie cen w 2022 roku
** prognoza redakcyjna

Na podstawie obliczeń widzimy, że roczne rachunki w gospodarstwie domowym zużywającym 3000 kWh wzrosną w 2023 r. o 48 proc. W przypadku gospodarstwa zużywającego 5000 kWh wzrost rachunków wynosi 90 proc. Różnica wynika ze zużycia i większej ilości energii rozliczanej po wyższej cenie. W obliczeniach przyjęto średnią cenę prądu do pułapu 2000 kWh na poziomie z 2022 r. (obniżony VAT na 5 proc. i zniesiona akcyza).

Taryfa G11

Przedstawione obliczenia dotyczą taryfy G11. W kolejnym artykule przedstawimy obliczenia dla taryfy G12. Już wkrótce pojawią się kolejne analizy na portalu GLOBENERGIA.

Źródło: GLOBENERGIA, TGE

Zobacz również