Ceny prądu w 2023 r.: gospodarstwa domowe zapłacą około 20% więcej, duży przemysł nawet 85% więcej

Choć rząd staje na głowie, aby rosnące ceny energii w jak najmniejszym stopniu dotknęły jej odbiorców, to żadna z grup odbiorców nie uniknie wyższych rachunków za prąd. Poza wysokimi rynkowymi cenami energii, rachunki za prąd w 2023 r. podbije powrót akcyzy i starej stawki VAT. Think tank Forum Energii prezentuje jak wzrost cen energii odczują poszczególne grupy odbiorców. W której grupie podwyżki będą najwyższe?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Forum Energii przypomina, że aby płacić mniej – trzeba oszczędzać energię i przyspieszyć inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. Obecna sytuacja związana z rosnącymi cenami nośników energii to wyjątkowo sprzyjające okoliczności dla poprawienia efektywności energetycznej. Wyższe ceny energii sprawiają, że inwestycje z tego zakresu stają się bardziej opłacalne.

Limit 2000 kilowatogodzin

Motywacją gospodarstw domowych do oszczędzania energii i np. wymiany oświetlania na energoioszzcędne może być zamrożenie cen do zużycia 2000 kWh na poziomie z 2022 r. Pulę 2000 tańszych kilowatogodzin otrzyma każde gospodarstwo domowe. Nie oznacza to jednak, że nawet w przypadku zużycia niższego niż limit 2000 kWh, rachunki za prąd nie wzrosną. Jak podaje Forum Energii, pomimo zamrożenia cen do zużycia 2000 kWh na poziomie z 2022 r., gosp. domowe, które zmieszczą się w limicie zobaczą rachunek wyższy o 18 proc. Podwyżka będzie wynikać z wyższej stawki VAT (23 proc. zamiast 5 proc.) i powrotu akcyzy.

Jak zmieniają się ceny energii elektrycznej w 2023 r.? Szacunki cen prądu dla różnych grup odbiorców.Źródło: Forum Energii
Jak zmieniają się ceny energii elektrycznej w 2023 r.? Szacunki cen prądu dla różnych grup odbiorców.
Źródło: Forum Energii

Ceny prądu powyżej limitu

Powyżej limitu tańszych kilowatogodzin odbiorców indywidualnych będzie chronić limit cenowy w wysokości 693 zł/MWh. Zużycie ponad limit będzie rozliczane po maksymalnej cenie 693 zł/MWh (jest to cena bez podatku VAT i opłat dystrybucyjnych). Jak podaje Forum Energii, dla gospodarstwa ze zużyciem prądu wynoszącym 2380 kWh (średnia z 2018 r.) rachunek w 2023 roku wzrośnie o około 25 proc.

Ceny prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa również otrzymają wsparcie od rządu. Ceny energii elektrycznej dla MŚP (i innych) będą w 2023 r. ograniczone do 785 zł/MWh (stawka bez opłat dystrybucyjnych). Forum Energii szacuje wzrost kosztów energii elektrycznej dla tej grupy odbiorców na 21 proc. Think tank zaznacza jednak, że ze względu na brak regulacji cen dla biznesu, wartość ta może być inna.

Co z samorządami?

Ceny dla samorządów będą zamrożone jak dla MŚP, tj. 785 zł/MWh. Jednak w związku z tym, że samorządy będą dodatkowo płacić VAT, wzrost kosztów należy szacować na 58 proc. Jednak cena energii elektrycznej dla samorządów również nie jest taryfowana, więc wzrost kosztów dla konkretnych gmin może być inny.

Kto najmocniej odczuje wzrost cen energii?

Największy wzrost kosztów w 2023 r. odczuje duży przemysł, nie objęty żadnymi rekompensatami. Tu cena energii elektrycznej w największym stopniu uzależniona jest od sytuacji na giełdzie. Według szacunków Forum Energii rachunki dla tej grupy mogą wzrosnąć nawet o 85 proc. r/r.

Źródło: LinkedIn Forum Energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia