Ceny prądu w 2023 r.? Wiemy jaka będzie wysokość rachunku za prąd w 2023 r.

Ceny prądu w 2023 roku zostaną zamrożone nie tylko do konkretnego zużycia, ale również powyżej niego. Znamy kwoty maksymalnej ceny energii w 2023 roku! Jak nowo ustalone ceny przełożą się na rachunki gospodarstw domowych za prąd w przyszłym roku? Przedstawiamy Analizę GLOBENERGIA!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Już od dłuższego czasu rozmawiamy o zamrożeniu cen energii na poziomie z 2022 roku. W standardowym przypadku, w przyszłym roku stawki za energię elektryczną zostaną utrzymane do zużycia poniżej 2 tys. kWh. rocznie. Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Cena prądu powyżej limitu 2000 kWh

Długo nie było wiadomo, jakie ceny będą obowiązywały powyżej wskazanych limitów. Pojawiały się obawy, że te ceny będą nawet kilkukrotnie wyższe od obecnych. Tak mogłoby być, gdyby podwyżka cen dla gospodarstw domowych odpowiadała rekordowym cenom, które w tym roku pojawiały się na giełdzie energii. Już jednak wiemy, że tak czarny scenariusz prawdopodobnie nie nastąpi. Podobnie jak cena energii do wskazanych wyżej limitów, również cena maksymalna powyżej nich, zostanie zamrożona. Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z numerem UD454. 

Zamrożenie cen maksymalnych

Jak czytamy w założeniach do projektu ustawy, projektowane rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna. W przypadku gospodarstw domowych będzie to cena na poziomie 699 zł/MWh. Zamrożone ceny będą obowiązywały powyżej zużycia zależnego od limitu, tj. 2 tys. kWh, 2,6 tys. kWh lub 3 tys. kWh nawet wtedy, gdy ceny wynikające z zawartych przez gospodarstwa domowe umów będą wyższe. Warto również dodać, że dla pozostałych uprawnionych odbiorców cena zostanie zamrożona na poziomie 785 zł/MWh. W ich przypadku mechanizm obliczania ceny energii będzie bardziej złożony. Przeczytaj więcej TUTAJ.

W jaki sposób zamrożenie maksymalnych cen energii przełoży się na rachunek za prąd przeciętnego Kowalskiego? Redakcja GLOBENERGIA przedstawia analizę dla dwóch przypadków zużycia energii elektrycznej - 3 000 kWh i 6 000 kWh.

Zużycie równe 3 000 kWh rocznie

Do obliczeń wysokości rachunku za prąd w 2022 r. i 2023 r. przy zużyciu energii równym 3 000 kWh rocznie, przyjęto poniższe założenia:

  • Roczne zużycie prądu - 3000 kWh
  • Cena prądu w 2022 r. (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 5%, zniesiona akcyza) - 0,72 zł
  • Cena prądu w 2023 r. do 2000 kWh (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 23%, obowiązująca akcyza) - 0,85 zł
  • Cena prądu w 2023 r. powyżej 2000 kWh (energia czynna 0,699 zł/kWh, VAT 23%, opłaty dystrybucyjne powiększone o 20 proc.) - 1,28 zł
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

W 2022 r. gospodarstwo domowe zużywające 3 tys. kilowatogodzin rocznie zapłaciłoby rachunek w wysokości 2 168 zł, czyli 181 zł w skali miesiąca. Po uwzględnieniu puli 2 tys. tańszych kilowatogodzin w 2023 roku, roczne rachunki gospodarstwa zużywającego 3 tys. kilowatogodzin wzrosłyby do prawie 3 tys. zł. Przekłada się to na koszty wynoszące 249 zł miesięcznie. Przy takim zużyciu w skali roku rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną względem 2022 r. o około 40 proc.

RokRachunek roczny [zł]Rachunek miesięczny [zł]
20222 168 zł181 zł
20232 983 zł249 zł
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

Zużycie równe 6 000 kWh rocznie

Gospodarstwa domowe zużywające 6000 kWh rocznie będą miały nieznacznie niższą jednostkową cenę średnią za kilowatogodzinę niż gospodarstwa o niższym zużyciu rocznym. Wynika to z faktu, że część opłat na rachunku ma jest naliczona miesięcznie i nie zależy od liczby zużytych kilowatogodzin. Tym samym, koszt jednostkowy przy większym zużyciu staje się niższy.

Do obliczeń wysokości rachunku za prąd w 2022 r. i 2023 r. przy zużyciu energii równym 6 000 kWh rocznie, przyjęto poniższe założenia:

  • Roczne zużycie prądu - 6 000 kWh
  • Cena prądu w 2022 r. (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 5%, zniesiona akcyza) - 0,68 zł
  • Cena prądu w 2023 r. do 2000 kWh (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 23%, obowiązująca akcyza) - 0,80 zł
  • Cena prądu w 2023 r. powyżej 2000 kWh (energia czynna 0,699 zł/kWh, VAT 23%, opłaty dystrybucyjne powiększone o 20 proc.) - 1,22 zł
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 6 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 6 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

Większe zużycie energii oznacza, że wsparcie gospodarstw domowych w postaci 2 tys. kWh tańszego prądu działa słabiej. Im bardziej oddalamy się z naszym zużyciem prądu od limitu 2 tys. kWh tym bardziej odczujemy wzrost rachunków za prąd w 2023 r.W 2022 r. gospodarstwo domowe o zużyciu 6 tys. kilowatogodzin rocznie zapłaciłoby 4 078 zł za energię elektryczną. Dałoby to 340 zł na miesiąc. W 2023 roku roczne rachunki tego gospodarstwa wzrosłyby do prawie 6,5 tys. zł - będzie to 540 zł miesięcznie. Przy takim zużyciu w skali roku rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną względem 2022 r. aż o 59 proc.

RokRachunek roczny [zł]Rachunek miesięczny [zł]
20224 078 zł340 zł
20236 476 zł540 zł
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 6 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 6 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 6 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

Na podstawie powyższej analizy widzimy, że mimo dużego wsparcia ze strony państwa nawet w przypadku gospodarstw, których zużycie nieznacznie przekracza limit 2 tys. kilowatogodzin wzrost rachunków w 2023 r. wyniesie 40 proc. Co więcej, wyższe rachunki zapłacą również gospodarstwa, które zużywają poniżej 2 tys. kWh. Wynika to z tego, że w 2023 ceny energii będą obciążone stawką VAT w wysokości 23 proc., a nie 5 proc (obecna stawka VAT na energię elektryczną). Warto jednak dodać, że zdaniem resortu, ponad 60 proc. gospodarstw domowych mieści się w limicie 2000 kWh.

Według analizy GLOBENERGIA, wzrost podatku VAT z 5 proc. do 23 proc. w 2023 roku, przy takim samym zużyciu energii elektrycznej wynoszącym 1800 kWh, przełożyłby się na wzrost rachunku o 206 zł w skali roku i 17 zł w skali miesiąca. Procentowo, rachunek za prąd, mimo utrzymania zużycia energii poniżej 2000 kWh, wzrósłby więc o ponad 17 proc. Analiza jest dostępna tutaj: Ceny energii zamrożone, ale rachunki i tak wzrosną? Analizujemy dlaczego!

Źródło: GLOBENERGIA, www.gov.pl

Zobacz również