Rekuperator to potoczna nazwa dla centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Składa się on z dobrze zaizolowanego wymiennika ciepła oraz z dwóch wentylatorów. Jeden wentylator służy do nawiewania zimnego powietrza, a drugi do wywiewania zużytego powietrza z budynku. W dzisiejszym barometrze cen – porównanie rekuperatorów trzynastu najpopularniejszych na rynku firm.

Model Wymiennik Wydatek nominalny Współpraca z GWC Cena Gwarancja
[m3/h]
[zł-netto] [m-cy]
ASK – ORCON HRC 300
przeciwprądowy
225
tak 6900 24
ASK – ORCON HRC400 przeciwprądowy 225 tak 7520 24
ASPOL FV – 500 RAPTOR Windmaker ECG
przeciwprądowy 500 tak 12950 24
ASPOL FV – 1000 RAPTOR Windmaker ECG przeciwprądowy 1000 tak 15950 24
Ventermo.pl, AERIS – AERIS 350 LUXE VV przeciwprądowy 350 tak b.d. 12
Ventermo.pl, AERIS – AERIS 550 VV LUXE przeciwprądowy 550 tak b.d. 12
Viessmann – Vitovent 300 krzyżowy-przeciwprądowy 180 nie 6891  24
Viessmann – Vitovent 300-W krzyżowy-przeciwprądowy 400 tak 9200 24
Ekozefir – RP-350-UPE przeciwprądowy 350 opcja 8970 24
Ekozefir – RO-200-SPE-1R obrotowy 200 tak 5890 24
Wolf – CWL-400 Excellent przeciwprądowy 300 tak 9934 24
Wolf – CWL-F-150 Excellent przeciwprądowy 125 b.d. b.d. 24
Bartosz – VENA Standard 3EC spiralno-przeciwprądowy 350 tak 8340 24
Bartosz – VENA Compact Plus spiralno-przeciwprądowy 500 tak 9635 24
SALDA Centrum Klima – RIS 400 VE EKO przeciwprądowy 400 tak 8000 24
SALDA Centrum Klima – RIS 400 HE krzyżowy 400 tak 5100 24
Comair – HRUC 300 FULL przeciwprądowy 80 tak 8358 24
Comair – HRUC 520 FULL przeciwprądowy 120 tak 11550 24
NIKOL – NIKOL 320 spiralny – przeciwprądowy 320 tak 8670 24
NIKOL – NIKOL 800 spiralny – przeciwprądowy 800 tak 14280 24
Pro-vent – DUO400EC podwójny krzyżowy 400 tak 6480 24
Pro-vent – SMART 400EC przeciwprądowy 400 tak 5400 24
Systemair – VX 250 TV/P krzyżowy 250 nie ok. 6000 24
Systemair – SAVE VTC 300 przeciwprądowy 400 nie ok. 1000 24
Stiebel Eltron – LWZ 170 krzyżowy-przeciwprądowy 50-250 tak 6000 24
Stiebel Eltron – LWZ 370 plus krzyżowy-przeciwprądowy 50-250 tak 8800 24
Od blisko dwóch dekad ASPOL-FV rozwija produkty w zakresie działów: AF-Wentylacja, Rekuperatory WindMaker oraz Energeo – dolne źródła do gruntowych pomp ciepła, tym samym wychodząc naprzeciw potrzebom konsumenckim i kreując trendy rynkowe.

 

aspol-poszerzonyUkład wentylacji grawitacyjnej, jeszcze niedawno uważany za standard, jest powoli wypierany na rzecz wentylacji mechanicznej, która niezależnie od warunków pogodowych zapewnia komfort użytkowania pomieszczeń, tym samym stając się rozwiązaniem prozdrowotnym. Zwiększająca się wiedza  ekologiczna oraz zmieniające się ustawodawstwo (np. wymuszenie stosowania we wszystkich nowych budynkach technologii korzystających z odnawialnych źródeł energii) pozwalają spopularyzować system gwarantujący ograniczenie strat ciepła w budynku.

 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wyposażona w rekuperator z serii WindMaker RAPTOR (wraz z urządzeniami peryferyjnymi) jest w stanie  zagwarantować w pomieszczeniach wymaganą temperaturę powietrza, wilgotność, krotność wymian, poziom stężenia CO2 oraz ograniczyć zanieczyszczenia. Dodatkowo inwestor zmniejsza koszty ogrzewania budynku (poziom oszczędności zależy od energochłonności budynku) oraz zyskuje możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem. W przypadku obiektów instalacja wentylacyjna wyposażona w nagrzewnicę może być jedynym źródłem ciepła (poza energią słoneczną). Rekuperatory z serii WindMaker RAPTOR umożliwiają także efektywne chłodzenie budynków w okresie lata. Stosując dodatkowy moduł WindMaker COOLER korzystający z energii geotermalnej (poprzez gruntowy wymiennik ciepła), uzyskujemy energooszczędną formę chłodzenia przy jednoczesnej regeneracji dolnego źródła ciepła. ASPOL-FV kładzie nacisk na zrównoważony rozwój budownictwa poprzez skojarzenie różnych instalacji w ramach jednej inwestycji. Idealnym przykładem jest połączenie wentylacji mechanicznej z układami gruntowych pomp ciepła – podejście takie gwarantuje   energooszczędność,   obniża koszty  eksploatacji  oraz  zwiększa  wydajność  grzewczo-chłodniczą  zarówno  wentylacji jak i pompy ciepła.

 

Robert Franke
Kierownik Rady Badawczo-Rozwojowej ASPOL-FV Sp. z o.o.