W najnowszym raporcie GUSu “Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2020 r.)”, przedstawiono dane o zmianach cen w budownictwie, zebrane w badaniu przeprowadzonym przez GUS w maju 2020 r. w wybranych podmiotach prowadzących działalność z zakresu budownictwa.

Jak podaje GUS, celem publikacji jest przedstawienie danych charakteryzujących skalę zmian cen robót budowlano-montażowych w sferze ich powstawania. Oprócz tego, wskaźniki mogą zostać wykorzystywane do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót oraz weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów przetargach na roboty budowlane.

Wzrost cen

Wzrost cen robót budowlano-montażowych dostrzegalny jest praktycznie we wszystkich kategoriach uwzględnionych przez GUS i waha się od 0 do 2,4% w porównaniu z grudniem 2019 roku oraz od 0,1 do 4,4% w porównaniu do maja 2019 roku.

Z raportu wybraliśmy te ceny robót montażowych, które mogą być bezpośrednio powiązane z branżą odnawialnych źródeł energii – systemów centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, kotłowni oraz tych towarzyszących pracom przy instalacjach fotowoltaicznych. Wskaźniki wzrostu cen zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie Porównanie z XII 2019 r. Porównanie z V 2019 r.
Instalacje gazowe 0,40% 1%
Instalacje centralnego
ogrzewania
1,20% 2,50%
Kotłownie i węzły cieplne 0,90% 2,40%
Montaż osprzętu
instalacyjnego
1,90% 4,40%
Układanie przewodów
izolowanych
1,20% 3%
Kanały rurowe 0% 0,80%
Urządzenia rozdzielcze
i aparaty elektryczne
niskiego napięcia
0,20% 0,40%
Instalacje odgromowe,
uziemień i przewody
wyrównawcze
0% 0,10%
Elektroenergetyczne
linie kablowe
0,90% 2,20%

 

Najwyższy wzrost cen widoczny jest w zakresie montażu osprzętu instalacyjnego i instalacji centralnego ogrzewania. Wyższe ceny można odczuć również w sektorze przewodów izolowanych czy elektroenergetycznych linii kablowych.

Przy takich instalacjach jak systemy fotowoltaiczne, producenci pracują nad tym, by mimo wszystko koszty systemów obniżać. Jak? Czas to pieniądz, a więc  kluczem do obniżenia kosztów inwestycji może być skrócenie czasu montażu. Jak to zrobić? Przeczytaj TUTAJ! 

Roboty montażowe to nie jedyny element na rynku OZE, który drożeje. Przez wzrost cen kursów walut ostatnio podrożały też urządzenia. Dowiedz się więcej TUTAJ!

Źródło: GUS

Redakcja GLOBEnergia