Prawa majątkowe

Cena średnioważona zielonych certyfikatów na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła 42,71 zł/MWh, wzrastając w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 5,14 zł/MWh. Jest to pierwszy wzrost ceny miesięcznej od lutego 2016 r.

Podobnie jak w październiku, wzrosła cena sesyjna w notowaniach instrumentu błękitnych certyfikatów. Tym razem wzrost  z miesiąca na miesiąc wyniósł 11,13 zł/MWh, do ceny 298,58 zł/MWh. Łączny wolumen obrotu wyniósł 26 591 MWh, przy czym ponad połowa obrotu (15 307 MWh) odbyła się na sesjach giełdowych.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł w listopadzie 43 000 MWh, natomiast w ubiegłym miesiącu 164 000 MWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w listopadzie 55 259 toe. Oznacza to wzrost o 50,5% oraz ponad 6-krotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obrót sesyjny wyniósł 45 259 toe, dla którego średnioważona cena miesięczna wzrosła o 10,93 zł/toe, do poziomu 969,22 zł/toe.

Energia elektryczna

Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego zawarto transakcje o wolumenie 2 450 154 MWh,
co stanowi wzrost miesięczny o 10,7%. Wolumen na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 7 397 807 MWh i był o 24,3% niższy od październikowego. Średnioważona miesięczna cena na Rynku Dnia Następnego wyniosła w listopadzie 160,96 zł/MWh, czyli o 4,98 zł/MWh mniej niż w poprzednim miesiącu.

Informacje o transakcjach zawieranych na Rynku Praw Majątkowych można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii.

Opracowano na podstawie: Towarowa Giełda Energii