Towarowa Giełda Energii, jak co miesiąc podsumowuje obroty. W maju po raz drugi z rzędu wzrosły notowania cen zielonych certyfikatów.

Cena średnia ważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła w maju 134,59 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 1,06 PLN/MWh względem kwietnia br. W kwietniu cena ta wyniosła 133,53 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 37,15 PLN/MWh względem marca br., kiedy to poziom cen kształtował się na poziomie 96,38 PLN/MWh. Od stycznia, do marca ceny zielonych certyfikatów spadały.

Tak wygląda historia średnich cen zielonych certyfikatów od początku br.

  • Maj 2019 134,59 PLN/MWh
  • Kwiecień 2019 133,53 PLN/MWh
  • Marzec 2019 96,38 PLN/MWh
  • Luty 2019 118,25 PLN/MWh
  • Styczeń 2019 139,8 PLN/MWh

Średnia cena w 2018 wyniosła ponad 100 zł!

Cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła w 2018 roku dla zielonych certyfikatów (instrumentu PMOZE_A) 103,82 PLN/MWh! Jest to kwota o 64,99 PLN/MWh więcej w porównaniu do roku 2017.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh. Stanowi to spadek o 4 024 MWh (0,01 proc.) w stosunku do roku 2017.
Rekordowe wartości zielonych certyfikatów

Przypomnijmy, że w maju 2013 roku wartości zielonych certyfikatów sięgały nawet ponad 180 PLN/MWh. Jesienią tego samego roku ich cena została mocno wywindowana. W październiku 2013 roku ich wartość przekroczyła 200 PLN/MWh (207 PLN/MWh), by w listopadzie podrosnąć jeszcze wyżej, do poziomu 211 PLN/MWh.

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh. Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju 2016. 30 czerwca 2016r. ich wartość była już na poziomie 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh.

W kwietniu 2017 roku ich cena po raz pierwszy spadła poniżej 30 zł/MWh i spadała dalej, by w czerwcu osiągnąć poziom 24,38 zł/MWh.

Co to są zielone certyfikaty?

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, czyli źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię:
• wiatru,
• promieniowania słonecznego,
• geotermalną,
• fal, prądów i pływów morskich oraz spadku rzek,
• pozyskiwaną z biomasy

Zielone certyfikaty są zbywalne i mogą stanowić przedmiot obrotu na odrębnym rynku. W Polsce odbywa się on na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych. Rynek Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, funkcjonuje od 28 grudnia 2005 roku. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii. Ze względu na zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii i wprowadzone aukcje OZE, system zielonych certyfikatów jest wygaszany.

Źródło: TGE, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia