Chcą by instalowano 500 tys. pomp ciepła rocznie – kolejny ambitny cel

W Niemczech 29 czerwca odbył się wirtualny szczyt dotyczący rozwoju pomp ciepła. W spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego rządu udział wzięło 26 przedstawicieli firm, stowarzyszeń z branży ciepłowniczej, związków zawodowych i organizacji ochrony konsumentów. Wszyscy zaangażowani zgodzili się, że transformacja ogrzewnictwa musi zostać przyspieszona. Na szczycie określono wspólne wysiłki, które pozwolą na zdynamizowanie produkcji i instalacji pomp ciepła. Jakie cele stawiają sobie nasi zachodni sąsiedzi?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pół miliona pomp ciepła rocznie - czy to możliwe?

Najważniejszym obecnie celem postawionym przed niemieckim przemysłem jest dostosowanie tak mocy wytwórczych, aby od roku 2024 osiągnąć możliwość instalowania aż 500 tys. pomp ciepła rocznie.

„Pół miliona instalowanych pomp ciepła rocznie od 2024 to mocne zobowiązanie i silny sygnał, który wybrzmiewa z dzisiejszego szczytu pomp ciepła. (..) Potrzebujemy większej prędkości, ponieważ jeżeli chcemy konsekwentnie uniezależniać się od rosyjskiego importu.” - komentuje wicekanclerz Habeck.

Habeck dodał również, że Niemcy potrzebują również suwerennego ciepłownictwa. Jak podał Habeck, od 1 stycznia 2024 r. każdy nowo zainstalowany system grzewczy powinien być zasilany w 65 proc. energią odnawialną.

Dla porównania: w 2021 r. w Niemczech zainstalowano około 154 tys. pomp ciepła (wzrost o 28 proc. względem roku wcześniejszego). Tym samym przekroczono granicę 1 miliona podłączonych urządzeń. Ich udział w nowych systemach grzewczych w tamtym roku wyniósł jedynie 17 proc., podczas, gdy ogrzewanie gazowe miało udział w rynku wynoszący aż 70 proc. Osiągnięcie celu co najmniej 500 tys. pomp ciepła rocznie wymaga znacznego przyśpieszania na rynku, a do tego konieczne jest wprowadzenie rządowych regulacji.

Obecne problemy rynku

Zainteresowanie pompami ciepła ostatnio drastycznie wzrosło, przez co już występują wydłużone terminy dostaw i opóźnienia w montażach. Na szczycie pomp ciepła ogłoszono szeroki sojusz mający za zadanie zwiększenie produkcji i instalacji pomp ciepła oraz ich szybsze podłączanie do sieci.

Konieczność pełnej termomodernizacji

Klara Geywitz zwróciła uwagę na istotną rolę termomodernizacji, która powinna iść wraz ze zdecydowaniem się na ogrzewanie pompą ciepła.

"Zmiana ogrzewania nie zadziała bez budownictwa i bez pomocy miasta. [..] Ważna jest otwartość na technologię. Pompy ciepła są ważną częścią konwersji systemów grzewczych. Należy sprawdzić państwowe przepisy budowlane pod kątem ich elastyczności i wykonalności dla szybkiej instalacji pomp ciepła. W tym wszystkim istotna jest jedna rzecz: zmiana sposobu ogrzewania musi być przystępna i możliwa do zaplanowania. Pompy ciepła muszą być również dostępne dla osób z ograniczonym budżetem”. - komentuje Klara Geywitz, niemiecka minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa.

Postanowienia

We wspólnej deklaracji przyjętej na posiedzeniu zaangażowane strony wskazały różne obszary działań, w których konieczne są ulepszenia. Niemcy muszą poprawić działanie i zakres systemu zachęt, aby można było przyspieszyć produkcję i instalację pomp ciepła oraz usunąć bariery rynkowe w zakresie finansowania i regulacji. Producenci ze swojej strony podejmują działania, które mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dalszy rozwój pomp ciepła w taki sposób, aby ich instalacja była uproszczona i skrócona. Ponadto, sterowanie i regulacja pompą ciepła powinna być prostsza i wydajniejsza, co zmaksymalizuje opłacalność inwestycji. 

Postanowiono również zająć się kwestią szkoleń i tworzenia wykwalifikowanej kadry roboczej. Niemiecki rząd chce wspierać firmy w zdobywaniu niezbędnych umiejętności i przyciąganiu wykwalifikowanych pracowników, a także promować szkolenia. Ponadto zdecydowano się na weryfikację poziomu szkoleń w celu ich dostosowania do obecnie panujących dynamicznych warunków rynkowych.

Źródło: Opracowane na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa Niemiec.

Zobacz również