Blokada cen energii na 2019r.

Przypomnijmy, że w związku z prognozowanymi jeszcze w 2018 roku podwyżkami cen za energię elektryczną, polski rząd wypracował specjalną ustawę, chroniącą odbiorców przed wzrostem cen energii. Ustawa dotyczy m. in rekompensat dla odbiorców. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z końcem 2018 roku.

Ustawa o której mowa zakłada, że ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców – gospodarstw domowych, firm, samorządów, szpitali – w 2019 roku nie będą wyższe niż te sprzed 30 czerwca 2018 roku.

O rozporządzeniu do ustawy ws. cen energii elektrycznej

Oficjalny projekt rozporządzenia z dnia 14 marca 2019 określa sposób obliczania kwoty różnicy ceny i sposób rozliczania średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym. Co ważne, rozporządzenie wyjaśnia sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych w kilku różnych przypadkach.


Projekt rozporządzenia do ustawy ws. cen energii – TUTAJ


Z redakcyjnego punktu widzenia, za istotne uważamy zasady ustalania tych cen w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 czerwca 2018 r.
Pomijając skomplikowane wzory, analizując projekt rozporządzenia skupiliśmy się na rozdziale czwartym tego właśnie dokumentu.

Zmieniłeś sprzedawcę energii? Masz mało czasu na reakcję!

W kwestii ustalania aktualnej ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii, ważne jest posiadanie przez takiego odbiorcę faktury lub duplikatu faktury za energię z czerwca 2018r. Ustalanie cen na 2019 roku dokonuje się na podstawie cen i stawek opłat zamieszczonych na fakturze, wystawionej za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r. albo na duplikacie tej faktury.

Co istotne, to sprzedawca energii powinien w terminie 7 dni od wejścia w życie rozporządzenia wezwać odbiorców do przedłożenia takich dokumentów. Odbiorca ma kolejne 14 dni na ich złożenie.

Dodatkowo, w rozporządzeniu zagwarantowano, że przedsiębiorstwo obrotu energią, do którego wpłynie wniosek o wystawienie duplikatu faktury jest zobowiązany do wystawienia i przekazania duplikatu faktury w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podsumowując, sumaryczne 21 dni to nie jest dużo. Warto więc chociaż przygotować dokumenty albo po wejściu w życie rozporządzenia skontaktować się z nowym sprzedawcą w tej sprawie.
Zapisy rozporządzenia wchodzą w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia.

 

Redakcja GLOBEnergia