Chcesz mieć kocioł gazowy? Możesz nie otrzymać umowy na realizację przyłącza gazowego

Kocioł gazowy to jeden z najpopularniejszych źródeł ciepła w polskich domach, co potwierdzają dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na rozwiązania gazowe stawiają także w większości beneficjenci programu Czyste Powietrze. Niestety, jak donoszą media, nowi inwestorzy w 2022 roku -  jak na razie -  nie zrealizują przyłącza gazu. Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na te działania.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Inwestorzy decydujący się na instalację kotła gazowego muszą się liczyć z utrudnieniami w zawieraniu umów na realizację przyłącza gazowego. Jak donosi portal money.pl, Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że tymczasowo wstrzymała zawieranie umów na przyłącza gazowe. Jaki jest powód? Na skutek bardzo dużego zainteresowania inwestycjami w kotły gazowe, spółce wyczerpał się budżet na lata 2022-2023. Duże zainteresowanie spowodowało, że środki zarezerwowane na najbliższe dwa lata zostały przeznaczone na realizację zawartych już umów.

- PSG nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji przyłączeniowych -  poinformowała spółka.

Spółka zadeklarowała, że już pracuje nad rozwiązaniami. Wskazała, że wraz z kierownictwem PGNiG poszukują sposobów, aby zwiększyć możliwości inwestycyjne i kontynuować proces przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej.

Ubiegły rok był rekordowy dla PSG. Operator wydał ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci oraz zawarł porozumienia na realizację 135 tys. przyłączy. W tym roku i kolejnym na przyłączanie nowych odbiorców wyda prawie 2 mld zł – informuje PSG.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG, która wypełnia zadania operatora systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Dystrybuuje gaz poprzez prawie 200 tys. km gazociągów. Spółka odpowiada za niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. W przypadku instalacji kotła gazowego, to z tym podmiotem podpisujemy umowę o przyłącze.

Cios dla programu Czyste Powietrze?

W przestrzeni publicznej pojawiła się fala komentarzy. Brak budżetu w PSG może przełożyć się na realizację programu Czyste Powietrze.

Według danych na 30 listopada 2021 roku, 44,05 proc. wniosków w programie Czyste Powietrze dotyczyło instalacji kotła gazowego kondensacyjnego. Jest to obecnie najpopularniejsze źródło ciepła w ramach powszechnego procesu wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych i termomodernizacji.

Źródło: Money.pl, Czyste Powietrze