Dzięki proponowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmianom będzie możliwość uzyskania niższych cen za energię jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. Nowy instrument służy przede wszystkim aktywizacji konsumenta, który wzmocni swoją pozycję, lokując ich w centrum rynku energii.

Na czym polega umowa z ceną dynamiczną?

Umowa z ceną dynamiczną jest to umowa sprzedaży energii elektrycznej, która odzwierciedla bieżące wahania cen energii na rynkach. Odbiorcy mogą realnie wpływać na wysokość swojego rachunku za prąd poprzez zarządzanie zużyciem energii w zależności od poziomu cen na rynku. Mogą więc np. ograniczyć konsumpcję energii w godzinach szczytu, kiedy ceny energii na rynku są najwyższe.

Instrument będzie kierowany do odbiorców posiadających zainstalowany inteligentny licznik ze zdalnym odczytem. Ma to swoje uzasadnienie w częstotliwości pomiarów energii, których można dokonywać na bieżąco bez fizycznej obecności inkasenta. Byłoby to niemożliwe w przypadku liczników tradycyjnych.

Polska licznikowa – nadchodzi era inteligentnego opomiarowania

MKiŚ przygotowało ramy prawne dla ogólnopolskiej wymiany liczników z indukcyjnych na te inteligentne ze zdalnym odczytem. Harmonogram instalacji nowych urządzeń przez operatorów systemów dystrybucyjnych u odbiorców, w tym w gospodarstwach domowych, jest wskazany w tzw. ustawie licznikowej, która weszła w życie 3 lipca 2021 roku. Umożliwia ona także uruchomienie systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Szybki i łatwy wybór najodpowiedniejszej oferty sprzedaży energii, również w ramach rozliczeń z ceną dynamiczną zapewni bezpłatna porównywarka cen energii, którą poprowadzi Prezes URE. Będzie dotyczyła odbiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh.

Szansa dla magazynów energii

Umowy z cenami dynamicznymi pozwolą rozwinąć nowe segmenty rynku, takie jak przydomowe magazyny energii. Wpłynie to również korzystnie na stabilną pracę systemu elektroenergetycznego – zmniejszy się pobieranie energii z sieci w okresie szczytowego zapotrzebowania. Wzrośnie natomiast liczba konsumentów świadomie i realnie wpływających na swój rachunek za prąd, a więc na obniżenie domowych wydatków.

W obszarze przydomowych systemów fotowoltaicznych, nowi prosumenci uzyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty sprzedaży energii, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia wykorzystania energii w czasie bieżącym na własne potrzeby oraz jej rzeczywistego magazynowania. Ponadto, wprowadzenie taryf dynamicznych może stanowić dodatkowy bodziec do zmiany ogrzewania budynków ze źródeł emisyjnych na ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem m.in. pomp ciepła, co wpłynie na poprawę jakości środowiska.

Bardzo ważna, z punktu widzenia odbiorcy zainteresowanego rozliczeniami z ceną dynamiczną, będzie aktualna, przejrzysta i zrozumiała informacja zapewniana mu przez sprzedawcę, a dotycząca zarówno korzyści, kosztów jak i potencjalnego ryzyka, wiążącego się z zawarciem takiej umowy (np. wahania cen energii elektrycznej w danych momentach).

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia