Chcesz większy limit na prąd? Przysługuje Ci? Pospiesz się z wnioskiem

W tym roku zamrożone ceny energii elektrycznej obowiązują tylko do końca czerwca. Większość gospodarstw domowych z tańszego prądu może korzystać do limitu 1500 kWh. Niektórzy mogą ubiegać się o zwiększenie limitu, ale z wnioskiem trzeba się śpieszyć – trzeba go złożyć w ciągu najbliższych dni. Przypominamy, kto może się ubiegać o podwyższenie limitu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Wniosek o wyższy limit można składać do 31 marca 2024 roku.
  • Osoby, które w zeszłym roku korzystały z wyższych limitów, a ich sytuacja się nie zmieniła, nie muszą ponownie składać wniosku.
  • Jeśli prawo do wyższego limitu nabędziemy po 31 marca, na złożenie wniosku będziemy mieli 30 dni. 

Wnioski o wyższy limit prądu w zamrożonej cenie można składać do 31 marca. Ich wzory dostępne są na stronach spółek energetycznych, które obsługują dany obszar. To właśnie do tych podmiotów kieruje się wniosek. Najczęściej można go wysłać zarówno elektronicznie, np. mailem (pod warunkiem, że podpiszemy go podpisem zaufanym lub inną formą kwalifikowanego podpisu elektronicznego), tradycyjną pocztą, jak i osobiście oddać do punktu obsługi klienta. 

Komu przysługuje wyższy limit?

Wniosek o wyższy limit przysługuje dla:

  • gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub całkowitej niezdolności do pracy, lub w przypadku osób poniżej 16 roku życia – niepełnosprawności).

W tym przypadku limit to 1800 kWh.

  • Odbiorców z Kartą Dużej Rodziny. W celu uzyskania większego limitu Kartę powinna posiadać osoba, która podpisywała umowę ze spółką energetyczną.
    Limit wynosi 2000 kWh.
  • Odbiorców prowadzących gospodarstwo rolne.
    Limit wynosi 2000 kWh. 

W przypadku ubiegania się o zwiększenie limitu ze względu na posiadanie oświadczenia o niepełnosprawności lub zamieszkiwanie z osobą z takim oświadczeniem wystarczy pobrać wniosek ze strony przedsiębiorstwa energetycznego i złożyć go na wskazany adres. Osoby z Kartą Dużej Rodziny oprócz wniosku powinni dostarczyć również kopię Karty, a właściciele gospodarstw rolnych kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego. 

Bez wniosku

Jeżeli osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek i uzyskały podwyższony limit, chciałyby otrzymać go również dla pierwszej połowy 2024, nie muszą się martwić. Jeśli powód, dla którego miały dostęp do zwiększonego limitu, się nie zmienił – nie muszą składać wniosku po raz drugi.

W odwrotnej sytuacji, jeśli obecnie nie przysługuje nam prawo do zwiększonego limitu, ale zmieni się to po 31 marca, np. dzięki uzyskaniu Karty Dużej Rodziny, nadal będzie możliwość ubiegania się o dodatkową pulę tańszej energii. W takich przypadkach na złożenie wniosku jest 30 dni od daty, kiedy pojawiły się nowe okoliczności. Wniosek składają oczywiście również osoby, które chcą ubiegać się o zwiększony limit, a w zeszłym roku jeszcze się do niego nie kwalifikowały.

Wysokość cen

Źródło: energy.instrat.pl

Ceny prądu zostały zamrożone na poziomie 412 zł/MWh. Po przekroczeniu limitu zapłacimy więcej – 693 zł/MWh. Są to ceny energii – nieuwzględniające dystrybucji i innych opłat. W drugiej połowie roku, po odmrożeniu, mogą wzrosnąć. Rząd szykuje program osłonowy, który ma bronić gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym, przed zbyt wysokimi rachunkami za energię. Warto pamiętać, że obecne ceny rynkowe energii elektrycznej nie są tak wysokie, jak w ostatnich latach.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia