Chcesz zdążyć z instalacją PV w systemie opustów? Musisz spełnić jeden warunek

Wraz z początkiem kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy system rozliczenia energii wyprodukowanej przez nowych prosumentów - net-billing. W związku z tym, w ostatnim czasie obserwowane jest znaczne zainteresowanie fotowoltaiką, co widać na liczbach. Inwestorzy chcą zdążyć przed graniczną datą - 31.03.2022 r., by móc rozliczać się w systemie opustów przez kolejne 15 lat. Co trzeba zrobić, aby zdążyć? Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia
fotowoltaika, czas

W połowie grudnia 2021 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał się pod nowelizacją ustawy o OZE. W efekcie - od 1 kwietnia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy system rozliczenia nowych prosumentów - net-billing.

W net-billingu prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej, w ramach tzw. depozytu prosumenckiego, czyli konta prosumenckiego prowadzonego przez sprzedawcę energii. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. 

Przypomnijmy, że nowy system, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku.

  • Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.
  • Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci mają być rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych - godzinowych.

Duża liczba zainteresowanych!

Zmiana systemu rozliczeń spotęgowała zainteresowanie fotowoltaiką. Według danych ARE, tylko w listopadzie 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 47 132 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 345,4 MW. Dla porównania, w październiku 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 39 929 prosumentów OZE z instalacjami o łącznej mocy 281,9 MW. W efekcie tak dużego zainteresowania, na koniec listopada w Polsce energię produkowało 791 tys. prosumentów. Zainteresowanych nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Większość chce przyłączyć mikroinstalację jak najszybciej, aby skorzystać z korzystniejszego systemu rozliczeń.

Aby rozliczać się w systemie opustów przez kolejne 15 lat, prosumenci muszą zdążyć do 31.03.2022 roku. Ale…z czym zdążyć? Odpowiada Ministerstwo Klimatu.

Co trzeba zrobić, aby zdążyć z rozliczeniem w systemie opustów?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi dla Redakcji Globenergia, aby rozliczać się w systemie opustów, wystarczy spełnić jeden warunek - zgłosić instalację.

Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r.

odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo potwierdza również, że osoby, które zgłoszą instalację w podanym terminie, będą mogły korzystać z systemu opustów przez 15 lat.

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy znajdą się w systemie do czasu wejścia w życie nowych przepisów  - przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia mocy w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej 1 kWh.

odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska

To również potwierdza, że nie trzeba wyprodukować energii w instalacji przed 1 kwietnia 2022 roku, aby móc rozliczać się w systemie opustów. Zgłoszenie wystarczy.

Czym jest zgłoszenie instalacji?

Tak jak już wspomniano, kompletne i poprawne zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji złożone w terminie do 31 marca 2022 r. jest warunkiem rozliczania się w systemie opustów. 

Zgłoszenia dokonuje się PO montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Po tym, jak instalator zamontuje mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną, kryteriami przyłączenia oraz wymaganiami technicznymi dla wybranych urządzeń należy poinformować Dystrybutora o podłączeniu mikroinstalacji czyli złożyć wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zgłoszenie należy wysłać do Operatora co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji. Wnioski można składać elektronicznie lub papierowo. Jako załączniki do zgłoszenia wymagane są takie dokumenty jak: 

  • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji
  • Specyfikacja techniczna mikroinstalacji/karty katalogowe,
  • Wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku zgłaszania mikroinstalacji przez przedsiębiorcę-
  • Odpowiednie upoważnienie -  w przypadku reprezentacji Wnioskodawcy przez pełnomocnika 
  • certyfikaty sprzętu zgodne z wymogami kodeksu NC RfG, lub
  • certyfikaty zgodne z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Dokładną listę wymaganych załączników należy sprawdzić u Operatora, do którego wysyła się zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia, należy podpisać umowę z Operatorem regulującą dystrybucję i sprzedaż energii. Po weryfikacji zgłoszenia Operator zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci. 

UWAGA na oszustów

W ostatnim czasie zainteresowanych fotowoltaiką przybywa. W związku z tym zachęcamy do tego, żeby przed wyborem firmy wykonawczej, która zamontuje instalację, dokładnie ją zweryfikować. Po otrzymaniu oferty lepiej nie podpisywać umowy w tym samym dniu, tylko dać sobie czas na jej przeanalizowanie. Dobrze jest sprawdzić referencje firmy, a także zapytać o kadrę inżynieryjną. Ostrożnie z firmami działającymi krócej niż rok.

Zobacz również