Chicago i 100% energii z OZE do roku 2035? Wszystko rozpocznie się od farmy PV o mocy 593 MW

Chicago zobowiązało się do zakupu energii odnawialnej dla wszystkich obiektów i operacji miejskich do 2025 r. Miasto w stanie Illinois zawarło umowę z dostawcą energii elektrycznej Constellation na zakup energii odnawialnej. Na czym polega dążenie Amerykanów do stworzenia ekologicznego miasta?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pierwszym etapem będzie budowa dużej farmy fotowoltaicznej. Inwestycję wykona Swift Current Energy we współpracy z Constellation. Planowana łączna moc zainstalowanych modułów ma wynieść 593 MW, które początkowo będą dostarczać energię elektryczną do obiektów publicznych w Chicago. Kto będzie w nią zaopatrywany?

Największy projekt w Illinois

Instalacja należy do największych ogłoszonych dotychczas w stanie Illinois i będzie zlokalizowana w południowych powiatach Sangamon i Morgan. Jej budowa ma rozpocząć się przed końcem tego roku. Do 2025 r. instalacja fotowoltaiczna będzie dostarczać energię odnawialną do kilku budynków w Chicago, takich jak lotniska, centrum biblioteczne Harolda Washingtona i oczyszczalnia ścieków Jardine.

Projekt "Double Black Diamond Solar" o mocy 593 MW zostanie wykonany zgodnie z zatwierdzoną w ubiegłym roku ustawą stanu Illinois Climate and Equitable Jobs Act. Określa ona wymagania dotyczące siły roboczej i zróżnicowanej siły roboczej dla projektów odnawialnych na skalę użytkową.

Władze chcą stworzyć zrównoważone miasto

W ramach umowy detaliczny dostawca energii elektrycznej Constellation rozpocznie dostawy energii elektrycznej do Chicago w styczniu 2023 r. Wstępny okres będzie trwał pięć lat.

"Podpisanie tej umowy pokazuje, że miasto Chicago daje przykład i prowadzi działania klimatyczne o dużym wpływie, budując siłę roboczą czystej energii przyszłości i sprawiedliwie dystrybuując znaczące korzyści, aby wspierać lokalną gospodarkę czystej energii dla wszystkich" - powiedziała Lori Lightfoot, burmistrz miasta Chicago.

Szkolenie kadry pracowniczej

Umowa z Constellation i Swift Current Energy sfinansuje częściowo szkolenia, praktyki i inne programy, które będą ukierunkowane na rozwój OZE. Pomaga w tym również Chicago Urban League (ChiUL) - inicjatywa wspierająca zatrudnienie i edukację. 

"W ciągu ostatnich kilku lat ponad 200 osób przeszło przez nasz program szkoleniowy w zakresie instalacji modułów słonecznych. Niektórzy z naszych absolwentów byli niesamowicie dumni z tego, że byli częścią zespołu, który ukończył jeden z największych projektów fotowoltaicznych w mieście na początku tego roku - instalację dachu fotowoltaicznego i carportu w naszej siedzibie" - powiedziała Karen Freeman Wilson, prezes ChiUL. 

Całość energii w Chicago z OZE?

Miasto przeznaczyło środki na inwestycje w ramach Chicago Recovery Plan. Jego celem jest przyspieszenie modernizacji energetycznej i generowania energii odnawialnej. W pierwszej kolejności zmodernizowane zostaną biblioteki w niedostatecznie obsłużonych społecznościach w południowej i zachodniej stronie Chicago. 

Dodatkowo miasto będzie pozyskiwać kredyty energii odnawialnej z innych źródeł odnawialnych dla pozostałej części swojego zużycia energii, w tym małych i średnich budynków oraz latarni ulicznych.

Poprzednik Lightfoot, Rahm Emmanuel zobowiązał się, że do 2025 r. chicagowskie budynki publiczne będą korzystały z energii w 100 proc. pochodzącej z OZE. Miasto postawiło sobie za cel, aby do 2035 r. cała energia elektryczna zużywana w mieście pochodziła z czystych i odnawialnych źródeł.

Źródło: PV Tech, Chicago Urban League. 

Zobacz również