Jak donosi raport WWEA w 2010 roku w Chinach zostało zainstalowanych 7,8 GW nowych farm wiatrowych, zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich krajów świata. W ubiegłym roku przeszło, co druga turbina wiatrowa była instalowana w państwie środka. Ten dobry wynik dał Chinom drugie miejsce w łącznej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej klasując je je tuż za Stanami Zjednoczonymi z wynikiem 33,8 GW. Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetyki Odnawialnej wypowiadając się na temat planów na ten rok mówi o instalacji aż 18 GW w energetyce wiatrowej, co dałoby na koniec 2011 łączną moc zainstalowaną w tym państwie na poziemnie ok. 53 GW dając chińczykom palmę pierwszeństwa w rozwoju energetyki wiatrowej. Plany państwa środka dotyczące rozwoju farm wiatrowych w najbliższych 10 latach są bardzo imponujące gdyż zakładają instalację od 150 do nawet 230 GW nowych mocy.  W ogólnych palach rozwoju energetyki chińczycy chcą do 2020 roku pozyskiwać minimum 15% energii z czystych odnawialnych źródeł, co oznacza konieczność dalszych licznych inwestycji w OZE.

Źródła: www.wwindea.org, Chinese Renewable Energy Industry Association