Chiński producent polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych zmuszony do ogłoszenia upadłości.

LDK Solar- chiński producent modułów PV został zmuszony do postępowania upadłościowego po tym jak zakończyło się postępowanie upadłościowe spółki dominującej.
Sieć zależnych spółek LDK Solar w Chinach prowadziła inwestycje zorientowane na odnawialne źródła energii – głównie produkcja komponentów fotowoltaicznych. Kilka ze spółek utrzymywała się przez kilka lat na liście czołowych producentów tych urządzeń.

W dniu 17 listopada 2015 r Sąd potwierdził, że 1 marca 2016 rozpocznie się postępowanie upadłościowe.

Jak podkreśla dyrektor generalny i prezes firmy LDK Solar Zhibin Liu – „Szkoda, że doszliśmy do tego nieuniknionego momentu. Pomimo ogromnych wysiłków, jakie zrobiliśmy(…), niemniej szanujemy prawa i interesy naszych interesariuszy i wierzycieli. Szanujemy decyzję Trybunału i jego dążenia do ochrony praw zainteresowanych stron. Współpracujemy z sądem i będziemy dążyć do tego, by osiągnąć rozsądny i zrównoważony wynik, tak, by nikt nie ucierpiał.”

Przed firmą gruntowna restrukturyzacja, by sprostać wymaganiom rynku i by odbudować firmę do pozycji renomowanego gracza w branży fotowoltaicznej,
Jak powiedział Zhibin Liu, firma docenia wsparcie ze strony interesariuszy dotyczące restrukturyzacji i odbudowy firmy.
Do ogłoszenia bankructwa zostały zmuszone również inne spółki zależne LDK Solar.

Rotacje na rynku PV nie dziwią już tak bardzo jak kilka lat temu – branża nie jest łatwa. Pisaliśmy o tym już kilkakrotnie na portalu GLOBEnergia.pl


TRUDNY FOTOWOLTAICZNY BIZNES – czytaj tutaj


Źródło: PV-tech.org