Fotowoltaika jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów OZE.

 
Wraz z coraz lepszymi i wydajniejszymi technologiami ceny instalacji spadają, czyniąc technologie PV atrakcyjnymi dla użytkowników na całym świecie.
 
Najszybciej rozwijający się rynek tych instalacji znajduje się w Chinach – moc wyprodukowanych wszystkich urządzeń PV wzrosła w ciągu jednego roku o 4 % ( 2014 w porównaniu z 2013). Dlatego też Chiny mają aż 69% udziałów we światowym rynku producentów PV.  
 
Odwrotnie niestety jest w Europie, gdzie pomimo rozwoju OZE ilość instalacji zmniejszyła się o 10 % i stawia Europę jako drugą w zestawieniu z wynikiem 6 %. Zaraz za nią ulokowała się Japonia i USA wraz z Kanadą z udziałami na poziomie 4%.
 
W produkcji zdecydowanie przeważają panele wyprodukowane z krzemu polikrystalicznego, istotną rolę odgrywają na rynku również ogniwa monokrystaliczne, natomiast te oparte na technologii cienkowarstwowej mają znacznie mniejszy udział. Dominującymi ogniwami cienkowarstwowymi na rynku są ogniwa wyprodukowane z tellurku kadmu,  ze względu na korzystny stosunek ceny do mocy.
 
Pomimo, że zdecydowanym liderem produkcji PV są Chiny, najwięcej mocy zainstalowanej pod koniec 2014 było w Niemczech (38 GWp – co odpowiada 21 % mocy zainstalowanej na całym świecie). Korzystna polityka podatkowa oraz wysokie gwarantowane ceny zakupu energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych pozwoliły naszym zachodnim sąsiadom osiągnąć godny podziwu wynik 1,5 miliona zainstalowanych systemów PV, z czego ponad 20% posiada moc o powyżej 500 kWp. Taka ilość energii możliwej do uzyskania ze Słońca pozwala na uniknięcie ponad 25 mln tont dwutlenku węgla. 
 
Źródło: „PHOTOVOLTAICS REPORT”, Fraunhofer ISE