Ministerstwo Gospodarki poinformowało dzisiaj, że w dniu 29 maja 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2015/833 z dnia 28 maja 2015 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych.

 
Dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1238/2013 dotyczy przewozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji lub Tajwanu, oraz poddające ten przywóz rejestracji.

Co grozi za omijanie ceł antydumpingowych? TUTAJ

Wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów został złożony w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez przedsiębiorstwo SolarWorld AG, unijnego producenta modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw), będące tym samym zainteresowaną stroną w rozumieniu art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
 
Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), objęte obecnie kodami CN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90, pochodzące lub wysyłane z Chińskiej Republiki Ludowej. 

Przekroczenie cen minimalnych na moduły z Chin. Holenderscy celnicy badają sprawę – TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Gospodarki