Chiny przejmują prowadzenie w rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku całkowita moc zainstalowana turbin wiatrowych oraz elektrowni wodnych w Chinach liczyła ponad połowę całkowitej zainstalowanej mocy w skali globalnej. Natomiast moc zainstalowana instalacji PV w Chinach wyniosła 1/3 światowej mocy – mówi Adnan Amin – dyrektor generalny IRENA.

Raport IRENA z lipca tego roku podaje, że koszty energii z PV spadną o 59% do 2025 roku, zaś moc z instalacji wiatrowych zmaleje o 35 % w przypadku turbin morskich oraz o 25%, jeśli chodzi o wiatrowe farmy lądowe.

W ubiegłym roku Chiny zostały nagrodzone za wysiłki włożone w rozwój OZE przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) – międzynarodową organizację z siedzibą w Paryżu, utworzoną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Maria van der Hoeven- dyrektor naczelny IEA – informuje, że Chiny zainwestowały w OZE tyle, co Europa i USA łącznie.

Chiny powinny być bardziej docenione za inwestowanie w czystą energię – dodaje Maria van der Hoeven – Obecnie są największym światowym rynkiem energetyki wiatrowej na świecie. Kraj zwiększył znacząco produkcję energii z OZE, zaczynając praktycznie od zera jeszcze 10 lat temu. Chiny zmierzają we właściwym kierunku.

farma wiatrowa w Tangshan

Farma wiatrowa w Tangshan (Chiny), źródło: Science 2.0

W ubiegłym roku rząd chiński okazał się jednym z pierwszych, które przedstawiły swój plan redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z założeniami ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Zaprezentował ambitne cele m. in. zwiększenie udziału niskoemisyjnych źródeł energii do 20%.

Opracowano na podstawie: China.org.cn