Chiny zainstalowały 58,2 GW fotowoltaiki w 10 miesięcy. Skumulowana moc PV w Polsce to 11 GW

Chinom nie można zarzucić, że nie robią nic dla klimatu. Chiny w pierwsze 10 miesięcy 2022 r. przyłączyły do swojej sieci 58,2 GW modułów fotowoltaicznych. Przy założeniu, że jeden moduł fotowoltaiczny ma średnio 450 W, oznaczałoby to prawie 130 milionów modułów fotowoltaicznych przyłączonych od stycznia do października 2022 roku. Jak w porównaniu z Chinami wypadają Polska i Niemcy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na koniec października 2022 r. zainstalowana moc fotowoltaiczna w Chinach osiągnęła 360 GW. Oznacza to wzrost o 29 proc. rok do roku.

80 GW nowych instalacji fotowoltaicznych w 2022

W tym roku Chiny ustanowią nowy rekord. Czwarty kwartał roku oznacza szczyt sezonu przyłączeń elektrowni słonecznych. Według analityków branżowych, na których powołuje się portal pv-tech, należy spodziewać się, że Chiny przekroczą 80 GW nowych instalacji fotowoltaicznych w 2022 r. Na pv-tech czytamy, że w Chinach po zainstalowaniu ponad 5,6 GW fotowoltaiki w październiku, skumulowane przyrosty energii z fotowoltaiki w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. wyniosły 58,2 GW. Jest to więcej niż zainstalowano w całym 2021 roku.

Inwestycje w energetykę słoneczną

Od stycznia do października 2022 r. w Chinach inwestycje w energię słoneczną wyniosły 22,4 mld USD. Oznacza to wzrost o 327 proc. rok do roku. Całkowita moc zainstalowana w Chinach na koniec października 2022 r. wyniosła około 2,51 TW, z czego 360 GW stanowi właśnie energetyka słoneczna. Moc wszystkich źródeł wytwórczych wzrosła o 8,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dla porównania, w Polsce na koniec września 2022 r. całkowita moc elektryczna zainstalowana wszystkich elektrowni wynosiła niewiele ponad 59 GW (dane Agencji Rynku Energii - ARE). W polskim systemie elektroenergetycznym fotowoltaika odpowiada za około 11,1 GW (ARE).

Przyrosty fotowoltaiki Niemczech

Jak podaje PV magazine, Niemcy zarejestrowały w październiku 706,5 MW w nowych systemach fotowoltaicznych. W tym roku w okresie od stycznia do października deweloperzy w Niemczech zbudowali 6,12 GW nowych instalacji fotowoltaicznych. W tym samym okresie 2021 r. nowe przyłącza osiągnęły poziom 4,4 GW.

Fotowoltaika w Polsce

W przypadku Polski, dane Agencji Rynku Energii (ARE) wskazują, że w okresie od stycznia 2022 r. do końca września 2022 r. w Polsce cała moc odnawialnych źródeł energii wzrosła z poziomu 16,9 GW do niemal 21 GW. Oznacza to wzrost o ponad 4 GW w ciągu dziewięciu miesięcy (wszystkie źródła OZE łącznie). Na koniec 2021 roku moc fotowoltaiki wynosiła 7,7 GW. W ciągu 9 ostatnich miesięcy wzrosła do poziomu prawie 11,1 GW. Oznacza to, że w polskim systemie elektroenergetycznym pojawiło się niemal 3,4 GW nowych systemów fotowoltaicznych. Z danych ARE wynika, że 2,5 GW z tej liczby przypada na systemy prosumenckie, czyli mikroinstalacji do 50 kW. Przyrosty w mocy OZE w Polsce w większości wynikają z dołączania kolejnych systemów fotowoltaicznych. Większość mocy z PV w Polsce to nie farmy fotowoltaiczne tylko instalacje prosumenckie.

Potencjał prosumenckich instalacji domowych

W Polsce, moce wytwórcze w fotowoltaice opierają się głównie na mikroinstalacjach prosumenckich wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Za sukcesem rynku instalacji domowych poza korzystnym systemem rozliczeń prosumentów stoi również program Mój Prąd, który doczekał się już czwartej edycji.

Mój Prąd 4.0

Od 15 grudnia 2022 r. finansowanie w aktualnej edycji programu Mój Prąd zostanie powiększone. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone

Pojawia się pytanie o to, czy osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. Okazuje się, że tak. NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

NFOŚiGW informuje, że dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl

Nabór wniosków w programie Mój Prąd

Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Więcej na temat programu Mój Prąd przeczytasz tutaj: Większe dotacje w programie Mój Prąd 4.0! Beneficjenci otrzymają wyrównanie do wyższej kwoty!

Źródło: Agencja Rynku Energii (ARE), pv-tech.org

Zobacz również