Rewersyjne pompy ciepła powietrze/ woda wykorzystują niewyczerpane powietrze zewnętrzne do grzania i chłodzenia.

 
W zakresie limitów pracy jest zatem konieczne tylko obliczenie maksymalnego obciążenia chłodniczego, a nie całkowitego zapotrzebowania na energię w sezonie chłodzenia w celu wymiarowania dolnego źródła ciepła dla gruntowych rewersyjnych pomp ciepła. Przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15°C obieg chłodniczy pompy ciepła może wytwarzać temperatury zasilania pomiędzy 8°C a 20°C i rozprowadzać j za pomocą systemu rurociągów w całym budynku. 
 
 
1 Rewersyjna powietrzna pompa ciepła (grzanie i chłodzenie aktywne).
2 Zasobnik buforowy c.o. gromadzący wodę grzewczą w trybie grzania i wodę lodową w trybie chłodzenia. Wysoką sprawność systemu zapewnia również rozwiązanie hydrauliczne w połączeniu zasobnika buforowego w układzie szeregowym, eliminując straty temperaturowe, które powstają w wyniku wymiany ciepła w połączeniu równoległym. Warto podkreślić, że 1K straty temperaturowej przyczynia się do 2,5% większego zużycia energii przez sprężarkę.
3 Basen – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia wykorzystane do ogrzewania basenu.
4 Konwektory wentylatorowe – niskotemperaturowe ogrzewanie i dynamiczne chłodzenie.
5 System ogrzewania powierzchniowego– niskotemperaturowe ogrzewanie i ciche chłodzenie.
6 Podgrzewacz c.w.u. – ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia zostaje wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej.
7 Zawór 4-drogowy zapewniający wysoką sprawność wymiany ciepła dzięki zachowaniu przeciwprądowego przepływu przez pompę ciepła w trybie grzania i chłodzenia.
8 System regulacji – w zależności od specyfiki systemu i indywidualnych potrzeb, przy pomocy funkcyjnych modułów rozszerzających: EWPM, LWPM 410 (rozszerzenie sterownika pompy ciepła za pomocą magistrali KNX/EIB), NWPM (rozszerzenie do zdalnej komunikacji za pomocą sieci Ethernet).


Adam Koniszewski
Key Account Manager
Źródło: GLOBEnergia 2/2015