Funkcja chłodzenia może być z realizowana na dwa sposoby.

Chłodzenie pasywne: tzw. „natural cooling”, który do chłodzenia wykorzystuje naturalną temperaturę otoczenia. Solanka lub wody gruntowe odbierają ciepło z obiegu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła i odprowadzają je na zewnątrz. Za wyjątkiem regulatora i pompy obiegowej pozostałe podzespoły pompy ciepła pozostają przy tym wyłączone.

Chłodzenie aktywne: efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki trybowi pracy odwróconej. Oznacza to, że obieg czynnika chłodniczego zostaje wewnętrznie odwrócony lub następuje przełączenie przyłączy układu pierwotnego i wtórnego na zewnątrz. Wówczas podobnie jak lodówka pompa ciepła aktywnie wytwarza chłód. Proces ten określany jest jako „active cooling”.

O możliwości chłodzenia i efektywność pracy takiego rozwiązania zapytaliśmy Pana Dawida Panterę z Działu Wsparcia Technicznego Projektanta i Szkoleń firmy Viessmann.

Dawid Pantera, Viessmann

„Pompy ciepła dostępne są w różnym wykonaniu dolnego źródła. Modele wykorzystujące ciepło ziemi, a więc pompy solankowe do realizacji funkcji chłodzenia naturalnego lub aktywnego wymagały będą dodatkowego osprzętu. Na rynku dostępne są również pompy ciepła solanka/woda wyposażone w elementy do chłodzenia naturalnego, co oczywiście wpływa na ich cenę.

Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystujące ciepło z powietrza zewnętrznego dostępne są zarówno w wersjach bez, jak i z chłodzeniem. Tutaj obecność chłodzenia ogranicza jedynie funkcja w automatyce pompy ciepła. Zwykle pojawia się także różnica w cenie, ale kosmetyczna, dla rozróżnienia modeli. Pompy ciepła tego typu realizują tylko chłodzenie aktywne, a więc z wykorzystaniem pracy sprężarki.

W przypadku chłodzenia naturalnego wykorzystujemy chłód dolnego źródła ciepła, a więc koszty chłodzenia to w przybliżeniu energia elektryczna potrzebna do zasilania pomp obiegowych dolnego źródła i obiegu chłodzonego. Efektywność takiego chłodzenia może sięgać wartości nawet EER = 20. Chłodzenie to jednak jest silnie uzależnione od temperatur dolnego źródła i jego moc ulega zmianie w trakcie pracy. Chłodzenie aktywne pozwala na bardziej przewidywalną pracę, ponieważ do pracy załączana jest sprężarka o znanej mocy. Wiąże się to oczywiście z większą uzyskiwaną mocą chłodniczą, ale i większym zużyciem energii elektrycznej. Współczynnik efektywności EER może wynieść do nawet 6. Tego typu chłodzenia nie traktuje się jako klimatyzacji. Koszty można próbować szacować na podstawie współczynnika EER.

Chłodzenie z wykorzystaniem pomp ciepła jest zwykle traktowane jako wartość dodana do efektywnego ogrzewania budynku. Niekiedy bez dodatkowej inwestycji finansowej można poprawić komfort mieszkańców.”

Firma Viessmann udostępnia bezpłatny poradnik „Top Technika” o chłodzeniu pompami ciepła – do pobrania tutaj.

Źródło: Viessmann


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i przeczytaj pozostałe komentarze!

AppStore
  GooglePlay