Chwilowy renesans węgla? Wszystko przez ceny gazu!

W obliczu wysokich cen gazu ziemnego węgiel znów stał się atrakcyjnym paliwem w Europejskiej energetyce. Ten stan rzeczy odbija się niestety na wpływie na środowisko. Spalanie węgla w elektrowniach emituje znacznie więcej dwutlenku na jednostkę energii elektrycznej niż spalanie gazu ziemnego. W Holandii gwałtownie zatrzymał się właśnie spadek emisji CO2, który miał miejsce nieprzerwanie od 2015 roku. Według ustaleń portalu NOS, cztery elektrownie węglowe w Holandii wyemitowały w zeszłym roku o 69 proc. więcej CO2 niż w 2020 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Renesans węgla

Elektrownie węglowe w Holandii wyemitowały w 2021 r. o prawie 70 proc. więcej dwutlenku węgla niż w poprzednim roku. Skokowy wzrost emisji dwutlenku węgla w Holandii poprzedzają lata stopniowego spadku emisji CO2. Choć w przypadku czterech elektrowni wzrost ten wynosi 70 proc. to największa elektrownia węglowa w Holandii, RWE w Eemshaven wyemitowała w ubiegłym roku nawet ponad dwa razy więcej CO2 niż w 2020 r.

Gwałtowny spadek emisji w Niderlandach

Spadek emisji dwutlenku węgla w Niderlandach miał miejsce w od 2015 r. W 2021 roku doszło do jego gwałtownego zatrzymania.

"To zła wiadomość, bo wpływa to negatywnie na klimat" - twierdzi Mark Bressers z Urzędu ds. Emisji (NEa).

Za główną przyczynę wzrostu emisji podawana jest wysoka cena gazu ziemnego. Z tego względu węgiel znów stał się atrakcyjny i w 2021 roku więcej energii pochodziło właśnie ze spalania węgla. Spalanie węgla wiąże się ze znacznie wyższą emisją CO2 niż z gazu ziemnego.

Wzrost cen gazu ziemnego

Cena błękitnego paliwa rośnie już od początku 2021 roku, kiedy to doszło do ożywienia światowych gospodarek po kolejnych falach pandemii. Ożywienie to przełożyło się na wzrost popytu na paliwa, w tym na gaz ziemny, w szczególności w rejonach uzależnionych od dostaw gazu z zagranicy, czyli np. Europie. Zwiększony popyt i jednocześnie obniżona podaż błękitnego paliwa sprawiła, że ceny gazu już od ponad roku odnotowują duże wzrosty. Wzrost ten spotęgowała inwazja Rosji na Ukrainę oraz groźby Rosji dotyczące wstrzymania dostaw gazu płynącego do Europy przez gazociąg Nord Stream 1.

Ceny gazu w Europie na przełomie w latach 2020-2022. Dutch TTF Natural Gas (punkt odniesienia dla Europy).
Źródło: investing.com

W przedwojennej rzeczywistości gaz ziemny był określany mianem paliwa przejściowego na drodze do neutralności klimatycznej i oparcia elektroenergetyki na odnawialnych źródłach energii. Dziś kraje europejskie dokonują rewizji swoich polityk energetycznych i przyjmują założenia aktualizacji strategii klimatycznych w kierunkach zapewniających bezpieczeństwo energetyczne. O przyjęciu założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski poinformował również polski rząd. Wytyczne te dotyczą przede wszystkim wyzwań geopolitycznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy.

Źródło: PAP

Zobacz również